Category Archives: เคล็ดสุขภาพ

สวมหน้ากากถูกต้อง ถูกวิธี เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันโควิด

แม้การสวมหน้ากากจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ยังมีหลายคนที่สวมแบบผิดวิธี นี่คือวิธีที่ถูกต้องและควรทำตาม