Category Archives: parental

หมั่นเฝ้าดูแลสุขภาพเด็กเล็ก ลดเสี่ยงป่วยในหน้าฝน

หน้าฝน เป็นช่วงที่เด็กเล็กและเด็กวัยเรียนเสี่ยงป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคฮิตอย่างไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง และอาหารเป็นพิษ รวมถึงโรคโควิด-19

พ่อแม่กับการสอนให้ลูกมีทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัย

นอกจากในตำราเรียน พ่อแม่ควรสอนทักษะการใช้ชีวิต การปกป้องตัวเอง และการเอาตัวรอดให้ลูดๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

โรคมือ เท้า ปาก..อาการแบบไหนต้องรีบพาไปพบแพทย์

“มือเท้าปาก” โรคระบาดในหน้าฝนที่พบได้ในเด็กเล็ก แม้จะเป็นโรคที่หายได้เอง แต่พ่อแม่ควรรับมืออย่างไรไม่ให้ถึงขั้นอันตราย