Category Archives: parental

ภาวะเต้านมอักเสบและฝีที่เต้านมในคุณแม่ให้นมบุตร

เต้านมอักเสบ พบได้ในผู้หญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร โดยเฉพาะในช่วง 6–12 สัปดาห์แรกของการให้นม เรียกว่าเป็นอาการยอดฮิตสำหรับคุณแม่ป้ายแดง ที่น่ากลัวคือหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดภาวะฝีที่เต้านมตามมาได้

ดูแลแผลปิดอย่างไรให้ปลอดภัย หายไว้ไร้รอยไม่พึงประสงค์

เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ บ่อยครั้งที่สมาชิกในครอบครัวได้รับบาดแผลจากอุบัติเหตุภายในบ้าน กรณีที่แผลขนาดเล็กหลายคนมักปล่อยผ่าน ไม่ใส่ใจดูแล เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็หาย แต่กลับกลายเป็นความรุนแรงเมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้นหรือเกิดเป็นแผลเป็นได้

ขั้นตอนการอาบน้ำ-สระผมทารกแรกเกิด ให้สะอาดและปลอดภัย

การอาบน้ำ-สระผมเป็นการรักษาสุขอนามัยที่ดีให้กับลูกน้อย แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักการอาบน่้ำสระผมอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย

6 ประเภทอาหาร ที่มีความจำเป็นของคุณแม่ตั้งครรภ์

อาหาร เป็นอีกเรื่องสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรใส่ใจ เพราะสารอาหารที่คุณแม่ได้รับ จะส่งต่อไปยังเบบี๋ในครรภ์ นี่คือ 6 ประเภทอาหาร ที่มีความจำเป็นของคุณแม่ตั้งครรภ์

รวมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม-อารมณ์ สำหรับเด็กแรกเกิด-6 เดือน

สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่และผู้ใหญ่หลายคนต้องการ คือ อยากให้เด็กน้อยที่ตนเลี้ยงดูเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคง รับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข แต่คำถามคือ จะทำอย่างไรที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมที่ดีได้?

5 โรคหน้าร้อนที่พบบ่อยในเด็ก…รู้ก่อนป้องกันได้

สภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทยในช่วงหน้าร้อนนี้ ส่งผลให้เชื้อโรคต่างๆ เจริญเติบโตได้ดีและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้จะปะปนมากับอาหารและน้ำดื่ม ทำให้เสี่ยงต่อการป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เนื่องจากเด็กมีภูมิต้านทานร่างกายที่น้อยกว่าผู้ใหญ่  ส่งผลให้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย