Category Archives: แฟมิลี่

พ่อแม่กับการสอนให้ลูกมีทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัย

นอกจากในตำราเรียน พ่อแม่ควรสอนทักษะการใช้ชีวิต การปกป้องตัวเอง และการเอาตัวรอดให้ลูดๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

สิ่งที่ครอบครัวต้องรู้ เมื่อต้องดูแล “ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม”

โรคสมองเสื่อมเป็นหนึ่งในโรคที่พบมากในวัยผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสุขกายสบายใจ นี่คือ สิ่งที่ครอบครัวต้องรู้ เมื่อต้องดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

2 อุบัติเหตุที่มักเกิดช่วงหน้าฝน พร้อมวิธีป้องกันและรักษา

หน้าฝนมักมาพร้อมกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเด็กๆ พ่อแม่ต้องใส่ใจและระมัดระวังความปลอดภัยในช่วงนี้

โพลชี้เด็กล้างมือลดลง ไม่อยากให้ลูกเสี่ยงโรคต้องกระตุ้นให้ล้างมือ

การล้างมือบ่อยๆ ยังจำเป็นอยู่ แม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย ลูกน้อยวัยเด็กอาจมีความใสใจที่ลดลงเมื่อไม่ได้อยู่ที่บ้าน พ่อแม่ต้องกระตุ้นและให้ความสำคัญ!

ทำอย่างไร? เมื่ออยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด โดยไม่มีห้องแยก

โรคโควิดในบ้านเรายังเป็นอะไรที่ปล่อยผ่านไม่ได้ เพราะผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่ บางครั้งอาจจะเป็นคนในครอบครัว ซึ่งเราต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยอย่างไรให้ปลอดภัย