แชร์ทริค 6 ข้อ ป้องกันไม่ให้ “หัวใจขาดเลือด”

0

หัวใจขาดเลือด หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดไปเลี้ยงลดลงหรือไม่มีเลย จนอาจทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้ ซึ่งประเทศไทยพบว่า 45% ของการเสียชีวิตเฉียบพลันเกิดจากโรคนี้ ไม่อยากเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเพราะโรคนี้ นี่คือ ทริค 6 ข้อ ป้องกันไม่ให้ “หัวใจขาดเลือด”

1. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจต้องรับภาระมากขึ้นในการสูบฉีดเลือด นอกจากนี้ เมื่อแอลกอฮอล์ปะปนไปกับกระแสเลือดจนเข้าสู่ระบบการทำงานหัวใจได้ ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ก็จะทำลายเซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจ จนเกิดเป็นแผลขึ้นมา ส่งผลให้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหัวใจลดลงประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดจึงลดลงตามไปด้วย

2. รักษาน้ำหนัก ระวังอย่าให้อ้วน

จากสถิติพบว่าคนที่อ้วนลงพุงส่วนใหญ่มีระดับไขมันในหลอดเลือดสูง โดยพิจารณาได้จากขนาดของเส้นรอบเอว ผู้ชายไม่ควรเกิน 90 เซนติเมตร และผู้หญิงไม่เกิน 80 เซนติเมตร เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม เน้นอาหารที่มีไขมันต่ำ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็มและหวาน

3. ไม่สูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ส่งผลให้หัวใจทำงานหนักขึ้น ทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ หัวใจเต้นเร็ว และความดันโลหิตเพิ่มขึ้น สารนิโคตินในบุหรี่จะทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลง เกิดความดันโลหิตสูง คาร์บอนมอนออกไซต์จะเข้าไปจับตัวกับเม็ดเลือดแดง ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับออกซิเจนน้อยลง หัวใจเต้นเร็วและทำงานหนักขึ้น

4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การไม่ออกกำลังกาย รวมถึงมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง จะทำให้การไหลเวียนเลือดไม่สะดวก การเผาผลาญพลังงานน้อย และเกิดการสะสมของไขมันได้ เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดควรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที แนะนำให้ออกกำลังกายด้วยการเดิน โดยเริ่มเดินช้า ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มระยะทาง แต่อย่าให้เกินกำลังตนเอง

5. ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปี นอกจากจะช่วยให้เราตรวจพบโรคก่อนที่จะแสดงอาการหรือลุกลามนั้น ยังช่วยให้เราวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ นำไปสู่การดูแลตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้อีกด้วย จึงช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย และอัตราการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี

6. ลดภาวะความเครียดทางอารมณ์

ความเครียด ทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญไขมันในหลอดเลือดผิดปกติ ทำให้ระดับไขมันในหลอดเลือดสูงได้ ทั้งยังทำให้หลอดเลือดหดตัว หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดและล้มเหลวได้ เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดควรทำจิตใจให้สงบ หาเวลาพักผ่อนและลดความเครียด หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้น เช่น การดูเกมกีฬาหรือดูหนังที่เร้าใจ

ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือด ควรพบแพทย์สม่ำเสมอ เนื่องจากมีความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดสูงกว่าคนปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *