Tag Archives: อ้วน

ระวัง! เด็กอ้วนหากเป็นไข้เลือดออก เสี่ยงอาการรุนแรง

ในหน้าฝนมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูง หนึ่งในกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอ้วนที่อาจมีอาการรุนแรงมากกว่าปกติจากโรคแทรกซ้อน

“ฮอร์โมน” ปัจจัยร้ายๆ ที่เรามองข้าม แต่มันทำให้เราอ้วน!

ฮอร์โมนคือสารเคมีที่ควบคุมกระบวนการในร่างกาย และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อ้วน มีอิทธิพลต่อความอยากอาหาร การเผาผลาญอาหาร รวมไปถึงการกระจายไขมันในร่างกาย