แนวทาง “ตั้งเป้าหมาย” ให้ได้ผลเรื่องลดน้ำหนัก

0

เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วที่คุณจะค้นพบว่า “น้ำหนักเกิน” นำมาซึ่งปัญหาทางสุขภาพมากมาย รวมไปถึงเรื่องของบุคลิกภาพด้วย ดังนั้น การลดน้ำหนักเพียงเล็กน้อย สัก 5-10% ของน้ำหนักตัว สามารถลดและลดความเสี่ยงได้เยอะทีเดียว

การลดน้ำหนักอาจช่วยให้คุณมีพลังงานมากขึ้น ปวดข้อน้อยลง และนอนหลับได้ดีขึ้น การตั้งเป้าหมายสามารถช่วยให้คุณลดน้ำหนักและรักษาสุขภาพให้ดีได้ ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างเป้าหมายการลดน้ำหนักที่ช่วยให้คุณจดจ่อและมีแรงจูงใจ

คิดแบบลองเทอม หรือระยะยาวเข้าไว้

เป้าหมายสามารถช่วยให้คุณมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ตั้งเป้าที่จะพัฒนานิสัยการใช้ชีวิตที่จะช่วยให้คุณรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต การลดน้ำหนักอย่างมีสุขภาพหมายถึงการมีวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายในระยะยาว

ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป

มีหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ลดน้ำหนักทีละน้อยและสม่ำเสมอจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในการควบคุมน้ำหนัก และการลดน้ำหนักสัก 0.5-1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ส่งผลดีในระยะยาว และยังป็นการลดน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพ ดีกว่าการพยายามลดน้ำหนักเป็นจำนวนมากในครั้งเดียว

ตั้งเป้าหมายเล็กๆ

แบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นชุดของเป้าหมายระยะสั้นที่เล็กกว่า เพื่อทำให้แผนของคุณสามารถจัดการได้มากขึ้น และทำให้คุณมีความรับผิดชอบในระยะยาว ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือลดน้ำหนัก 10 กิโลกรัมใน 3 เดือน คุณอาจมีเป้าหมายแยกกันในแต่ละเดือน เพื่อให้ไม่ดูหนักหนาจนเกินไป

ปรับเป้าหมายตามความจำเป็น

อย่าจมอยู่กับเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ เพราะชีวิตมักถูกอินเทอรัป หรือแทรกแซงด้วยภารกิจมากมาย เช่น ทำงานไม่มีเวลา ดังนั้น อย่ากดดันตัวเองด้วยการที่คุณยังเลือกเป้าหมายเดิม เช่น อยากลดสิบโลในสามเดือน แต่ดันค้นพบว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเลย ก็ลองเพิ่มเป็น สอบโลในห้าเดือนแทน แบบนี้จะไม่เครียดนะคะ

ลองนำวิธีสำหรับการตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะ เพื่อผลดีในระยะยาวของการลดน้ำหนัก และช่วยให้สุขภาพโดยรวมของคุณดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *