Tag Archives: ฟิต

อันตราย! ไอกรนในเด็กอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ถึงแม้โรคไอกรนจะไม่ได้พบมากในปัจจุบัน แต่โรคนี้มีการระบาดเป็นระยะ ส่งผลให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะในเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี โดยโรคไอกรนในทารกและเด็กเล็กจะมีความรุนแรงมาก อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้

ทำอย่างไรให้ร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่เสมอ

การทำให้ร่างกายฟิตและแข็งแรงอยู่เสมอ ถึงแม้จะต้องอาศัยความอดทนและวินัยอย่างมากแต่ก็ได้รับผลลัพธ์ที่คุ้มค่าหากคุณทำสำเร็จ ดังนั้นเพื่อความฟิตและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเรามาดูวิธีที่จะพาเราไปสู่จุดนั้นกันค่ะ

ทำอย่างไรให้ครองความฟิตแอนด์เฟิร์มได้ตลอดเวลา

เริ่มต้นออกกำลังกายง่ายกว่าการรักษาระดับความฟิตแอนด์เฟิร์มให้คงที่ ทำอย่างไรถึงจะไม่ท้อหรือล้มเลิกไปซะก่อน

คิดจะฟิตง่ายนิดเดียวกับ 7 วันแรกของการเริ่มออกกำลังกาย

คำแนะนำและแนวทาง 7 วันแรกของการเริ่มออกกำลังกาย เพื่อนำไปสู่การออกกำลังอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจวัตรประจำวัน