Tag Archives: ออกกำลังกาย

เคล็ดลับเรื่องอาหารและการใช้ชีวิตพิชิตน้ำหนักและไขมัน

จะลดน้ำหนักอย่างได้ผลและยั่งยืนต้องปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมและการรับประทานอาหาร ไม่ใช่แค่การออกกำลังกายและอดอาหารเท่านั้น

7 วิธีออกกำลังกาย สำหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล

“การศึกษาจำนวนมากได้แสดงให้เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายสำหรับคนทุกวัยที่มีภาวะซึมเศร้า และผลการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายสามารถรักษาภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิผลพอๆ กับการใช้ยา”

จะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนจากไม่ชอบออกกำลังกายให้กลายเป็นกิจวัตร

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เกลียดการออกกำลังกายมากๆ มาลองดูกันกับแนวคิดในบทความนี้ที่อาจจะเปลี่ยนความคิดคุณไป