เคล็ดลับเรื่องอาหารและการใช้ชีวิตพิชิตน้ำหนักและไขมัน

0

ในตอนที่แล้วเราได้กล่าวไปแล้วว่าการลดนํ้าหนักและลดไขมันต่างกันอย่างไร และมีขั้นตอนของการลดน้ำหนักทั้งอย่างไรบ้าง รวมทั้งการสูญเสียไขมันและลดนํ้าหนักเป็นอย่างไร เรามาดูรายละเอียดกันต่อเลยค่ะ

 หลักฐานที่สนับสนุนการอดอาหารเพื่อการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนนั้นยังห่างไกลจากความน่าเชื่อ งานวิจัยกว่า 29 ชิ้นพบว่าผู้เข้าร่วมที่ลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารได้น้ำหนักกลับคืนมามากกว่าครึ่งหนึ่งของน้ำหนักที่หายไปภายใน 2 ปี และภายใน 5 ปี พวกเขาได้น้ำหนักกลับคืนมามากกว่า 80% ของน้ำหนักที่หายไป

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับด้านโภชนาการและการใช้ชีวิตที่อาจช่วยป้องกันไม่ให้น้ำหนักขึ้นอีกได้ค่ะ

ติดตามพฤติกรรมตนเอง เช่น ติดตามการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายของคุณ การติดตามปริมาณแคลอรี่และการออกกำลังกายช่วยเพิ่มความตระหนักในตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณ และพฤติกรรมเหล่านั้นส่งผลต่อเป้าหมายการลดน้ำหนักของคุณอย่างไร

เลือกกิจกรรมที่คุณชอบในการออกกำลังกาย การออกกำลังกายมีหลายรูปแบบ เช่น ปั่นจักรยาน เดิน ว่ายน้ำ ขึ้นบันได หรือเล่นนอกบ้านกับลูกๆ ค้นหากิจกรรมที่คุณชอบและทำบ่อยๆ

เลือกอาหารเพื่อสุขภาพ  เช่น ผักและผลไม้แทนที่จะเป็นอาหารไขมันสูง เช่น มันฝรั่งทอด ขนมขบเคี้ยว ก่อนกินควรพิจารณาเรื่องของโภชนาการ ดูปริมาณสารอาหารต่างๆ จากฉลากว่าเหมาะสำหรับคุณที่กำลังลดน้ำหนักหรือไม่

จัดลำดับความสำคัญในการนอนและพยายามลดปัจจัยความเครียด การอดนอนและความเครียดในชีวิตหลายอย่างอาจทำลายเป้าหมายการลดน้ำหนักของคุณได้ สร้างนิสัยการนอนที่ดีต่อสุขภาพและพยายามเรียนรู้วิธีคลายความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้

เติมจานของคุณด้วยอาหารแปรรูปน้อย พยายามเลือกอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด เช่น ผลไม้ ผัก ธัญพืชไม่ขัดสี และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน อาหารเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มและให้สารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกายเพื่อสนับสนุนการลดน้ำหนักและสุขภาพของคุณ

สรุปแล้วการปรับปรุงและคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น แต่ถึงแม้คุณมักจะลดน้ำหนักได้มากที่สุดและสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่สำคัญที่สุดในช่วงแรกของการลดน้ำหนัก ในช่วงที่สองของการลดน้ำหนัก คุณอาจจะลดน้ำหนักได้ช้าลง แต่น้ำหนักที่คุณลดนั้นมาจากไขมันเป็นหลักมากกว่าที่จะเก็บสะสมคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และน้ำไว้ ปัจจัยการลดน้ำหนักที่สำคัญที่สุด ได้แก่ การใช้พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่ยั่งยืนและดีต่อสุขภาพที่คุณชอบทำในระยะยาวค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *