“เยื่อบุตาอักเสบ-ตาแดง” อาการนำของ “โควิด XBB.1.16”

0

โรคโควิด-19 จะมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโควิดXBB.1.16 นี้ ก็เป็นการผสมกันเองระหว่างโอมิครอนเพื่อต่อต้านภูมิคุ้มกันของมนุษย์ที่มีทั้งวัคซีนและภูมิคุ้มกันธรรมชาติ อาการจะหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม อาการนำของสายพันธุ์นี้ คือ อาการเยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง

โรคโควิดXBB.1.16 เป็นเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ XBB จากลูกผสมตระกูล Omicron BA.2.10.1 และ BA.2.75 สำหรับโควิดสายพันธุ์นี้ อาการที่ต้องเฝ้าระวังคือ มีไข้สูง ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง เยื่อบุตาอักเสบ ลักษณะคล้ายตาแดง (โดยเกิดอาการตาขาวมีสีแดงเรื่อ ๆ ระคายเคือง แสบตา น้ำตาไหล มีขี้ตามากกว่าปกติ) มีผื่นคัน และบางรายไม่มีไข้ ซึ่งอาการในครั้งนี้พื้นฐานมีความใกล้เคียงกับโรคภูมิแพ้ ซึ่งเป็นโรคประจำตัวของใครหลายคน ก่อให้เกิดความกังวล สงสัยว่าอาการผิดปกติทางร่างกายที่เกิดขึ้นนี้ สาเหตุจากโรคภูมิแพ้หรือกำลังติดเชื้อไวรัสโควิด-19

อาการตาแดงนั้นแยกเป็น 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ

1. ตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัสที่พบบ่อยคือ Adenovirus หรือเชื้อแบคทีเรีย

2. โรคที่ไม่ติดเชื้อ เช่น ตาแดงจากโรคภูมิแพ้ เป็นต้น

ซึ่งอาการตาแดงที่พบในโควิด-19 นั้นเข้าข่ายตกอยู่ในกรณีแรกคือ จากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อย XBB.1.16  อาการตาแดงจากโควิด-19 ไม่ใช่อาการใหม่ หากแต่พบมากขึ้นจากการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งอาการตาแดงเป็นอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโควิด-19  อาจจะเกิดร่วมกับอาการอื่น ๆ หรือไม่ก็ได้ และเกิดตามหลังหรือเกิดก่อนอาการอื่น ๆ ก็ได้

ทั้งนี้ สามารถแยกอาการแพ้และการติดโควิด-19 คือ

1. หากคุณมีอาการตาแดง (มักเป็นสองข้าง) มีน้ำตา และคัน (อาการคันเด่น) นี่คืออาการของตาแดงที่เกิดจากภูมิแพ้

2. หากคุณมีอาการตาแดง (ข้างเดียวหรือสองข้าง) ไม่มีน้ำตาหรือมีเล็กน้อย มีขี้ตา ไม่คัน มีไข้ หรืออาการจากระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ นี่อาจจะเป็นอาการของตาแดงจากการติดโควิด-19

อย่างไรก็ตาม อาการตาแดงนั้นประเมินและ แยกชัดด้วยตาเปล่าได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งไม่สามารถวินิจฉัยโรคโควิด-19 ได้จากการตรวจตาเพียงอย่างเดียว จึงควรพิจารณาร่วมกับปัจจัย ดังต่อไปนี้

1. มีอาการคันเด่นหรือไม่ (คันเด่น = ภูมิแพ้)

2. เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือไม่

3. มีประวัติสัมผัสกับบุคคลที่ตรวจยืนยันแล้วว่าติดโควิด-19 หรือไม่  

4. มีอาการจากระบบทางเดินหายใจ ผื่น ไข้ หรือไม่

หากมีอาการครบทั้ง 4 ข้อ แนะนำให้แยกกักตัวเองก่อนอันดับแรก  และควรไปพบแพทย์เพื่อคัดกรองโรคโควิด-19  เพื่อทำการรักษาให้หาย เพราะโรคโควิดขณะนี้สามารถติดต่อง่ายขึ้น และยังหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดี ไม่ว่าจะจากการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ซึ่งถ้าหากอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบากให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรักษา

แม้อาการตาแดงจากโควิด-19 จะรักษาตามอาการ และโดยทั่วไปมักหายเองได้ หากการป้องกันการเกิดย่อมดีกว่า โดย หมั่นล้างมือสม่ำเสมอ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง รวมถึงพยายามไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณตา หรือขยี้ตา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *