การลดไขมันกับการลดน้ำหนัก ต่างกันอย่างไร?

0

ในขณะที่การลดน้ำหนักสามารถรวมน้ำหนักที่ลดลงจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน น้ำ และไขมันที่สะสมไว้ การลดไขมันจะรวมเฉพาะการลดน้ำหนักจากไขมันเท่านั้น การสูญเสียไขมันมักเกิดขึ้นในอัตราที่ช้าลง ถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ คุณอาจจะอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะได้เห็นผลลัพธ์หลังจากการลดน้ำหนักของคุณ ในขณะเดียวกัน คุณอาจอยากรู้ว่าน้ำหนักที่คุณลดนั้นมาจากไขมันมากกว่ากล้ามเนื้อหรือน้ำหรือไม่ เราจะทำให้คุณเห็นว่า ความแตกต่างระหว่างการลดน้ำหนักและการลดไขมัน และเคล็ดลับในการป้องกันไม่ให้น้ำหนักขึ้นอีก และมีขั้นตอนการลดนำ้หนักอย่างไร

ขั้นตอนของการลดน้ำหนัก 

โดยทั่วไปการลดน้ำหนักจะเกิดขึ้นใน 2 ระยะ คือ ช่วงแรกของการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ตามด้วยการลดน้ำหนักที่ช้าลงและยาวนานขึ้น

ขั้นตอนที่ 1 การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว

ระยะแรกของการลดน้ำหนักคือช่วงที่คุณมักจะลดน้ำหนักได้มากที่สุดและเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาและเสื้อผ้าที่พอดีตัว มักเกิดขึ้นภายใน 4-6 สัปดาห์แรก การลดน้ำหนักส่วนใหญ่ในขั้นตอนนี้มาจากแหล่งสะสมคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และน้ำ และไขมันในร่างกายในระดับที่น้อยกว่า การลดน้ำหนักมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ที่รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือคีโตมากกว่าผู้ที่รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ เนื่องจากร่างกายจะสูญเสียคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้เร็วกว่าพร้อมกับน้ำ

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวคุณอาจมีคำถาม อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือคีโตมีประโยชน์ต่อการลดน้ำหนักโดยรวมมากกว่าอาหารไขมันต่ำหรือไม่ ปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากอาหาร ได้แก่ อายุ เพศ น้ำหนักเริ่มต้น และระดับกิจกรรมทางกาย อาจส่งผลต่ออัตราการลดน้ำหนักของคุณ ตัวอย่างเช่น ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะลดน้ำหนักได้เร็วกว่าผู้หญิง และผู้สูงอายุอาจลดน้ำหนักได้เร็วกว่าคนที่อายุน้อยกว่า แม้ว่าน้ำหนักที่ลดลงบางส่วนอาจเป็นกล้ามเนื้อ ในเวลาเดียวกัน คุณมีแนวโน้มที่จะลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นหากคุณมีน้ำหนักเริ่มต้นที่สูงขึ้นและออกกำลังกายบ่อยขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 การลดน้ำหนักอย่างช้าๆ 

การลดน้ำหนักในขั้นที่สองเกิดขึ้นในอัตราที่ช้ากว่ามาก แต่ส่วนใหญ่มาจากไขมันในร่างกาย โดยทั่วไปหลังจาก 6 สัปดาห์ขึ้นไป บางครั้งคุณอาจประสบกับการลดน้ำหนักที่ลดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยท นั่นอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการปรับตัวของเมตาบอลิซึมที่ลดการเผาผลาญและจำนวนแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญขณะออกกำลังกาย 

อย่างไรก็ตาม ภาวะน้ำหนักลดมักเกิดขึ้นเนื่องจากอาหารหลายชนิดจำกัดมากเกินไปและปฏิบัติตามได้ยาก ทำให้ผู้คนเบี่ยงเบนไปจากอาหารเหล่านี้  ด้วยเหตุนี้ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามรูปแบบการบริโภคอาหารที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และความชอบของคุณ เพื่อที่คุณจะได้อยู่กับมันได้ในระยะยาว ไม่ว่าในกรณีใด คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนอาหารและวิถีชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หมายความว่า การลดน้ำหนักเกิดขึ้นใน 2 ระยะ คือ ระยะการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ตามด้วยระยะการลดน้ำหนักที่ช้ากว่า ระยะลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วคือช่วงที่คุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่สำคัญที่สุด

การสูญเสียไขมันกับการลดน้ำหนัก

แม้ว่าการลดน้ำหนักและการลดไขมันมักจะใช้แทนกันได้ แต่ก็มีความหมายต่างกัน การลดน้ำหนักหมายถึงน้ำหนักตัวโดยรวมที่ลดลงจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน น้ำ และไขมันที่เก็บสะสมไว้ ในทางกลับกัน การลดไขมันหมายถึงการลดน้ำหนักจากไขมัน

การลดไขมันเป็นเป้าหมายที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการลดน้ำหนัก เนื่องจากการลดน้ำหนักอาจรวมถึงการสูญเสียน้ำและกล้ามเนื้อ การรักษากล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้แข็งแรง ควบคุมการอักเสบ และรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของคุณเมื่ออายุมากขึ้น  แม้ว่าเครื่องชั่งอาจไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการลดน้ำหนักและการลดไขมันได้ แต่คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการลดน้ำหนักในรูปของไขมันได้ด้วยการรับประทานโปรตีนจำนวนมากและสร้างการขาดดุลแคลอรี่โดยการออกกำลังกายมากขึ้นและลดปริมาณแคลอรี่โดยรวมของคุณ

สรุปก็คือ การสูญเสียไขมันทั้งหมดคือการลดน้ำหนัก แต่ไม่ใช่การลดน้ำหนักทั้งหมดคือการสูญเสียไขมัน การลดไขมันเป็นเป้าหมายที่ดีต่อสุขภาพ เพราะมันให้ความสำคัญกับการลดไขมันมากกว่าการสูญเสียกล้ามเนื้อหรือน้ำค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *