ระบบหัวใจและหลอดเลือด มีผลอย่างไรกับการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก

0

ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiorespiratory endurance) เป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมของบุคคล การทดสอบความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือดจะตรวจสอบว่าหัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อทำงานได้ดีเพียงใดระหว่างการออกกำลังกายระดับปานกลางถึงระดับสูง

ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มการดูดซึมออกซิเจนในปอดและหัวใจ และสามารถช่วยให้บุคคลสามารถทำกิจกรรมทางกายได้นานขึ้น ออกกำลังกายได้นานมากขึ้น หรือเราจะเรียก ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ว่า สมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด ก็ได้ค่ะ

เรามาดูกันว่าแล้วสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างไร?

ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือดบ่งบอกถึงระดับสุขภาพแอโรบิกและสมรรถภาพทางกายของบุคคล ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ไม่ใช่แค่นักกีฬามืออาชีพ การมีความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือดสูงโดยทั่วไปหมายความว่าบุคคลสามารถออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงได้นานขึ้น

คนที่พยายามลดน้ำหนักอาจต้องการเน้นที่การเพิ่มความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีความเข้มข้นสูงจะช่วยให้คนเผาผลาญแคลอรีได้มากขึ้น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ด้านสุขภาพอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น:

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากการศึกษาในปี 2017 ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีความอดทนต่อระบบทางเดินหายใจและหัวใจสูง มีโอกาสน้อยที่จะพัฒนาความดันโลหิตสูงกว่าผู้ที่มีความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือดต่ำกว่า1

ในการศึกษาปี 2015 แหล่งที่เชื่อถือได้ นักวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระดับความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือดกับประสิทธิภาพการทำงานหลายอย่างในผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 59 ถึง 80 ปี2

การปรับปรุงความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือดอาจลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ3

โดยเราสามารถปรับปรุงความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ การฝึกความต้านทาน การฝึกความอดทน และการฝึกช่วงเวลาที่มีความเข้มข้นสูงนำไปสู่การปรับปรุงความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 40–65 ปีและไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายมาก่อน จากการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพทางกายหลังจาก 12 สัปดาห์ ของผู้ใหญ่วัยกลางคน4 และถ้าหากได้ผลในวัยนี้ เชื่อว่าวัยอื่นๆ ก็สามารถช่วยได้ดีเช่นเดียวกัน ลองไปปรับใช้กันดูนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *