Category Archives: สารพัดโรค

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส RSV..อาการคล้ายแต่ไม่ใช่ไข้หวัด

ทั้งจาม ทั้งไอ มีอาการเหมือนใช่แต่ไม่ได้เป็นไข้หวัดหรือโควิด-19 เพราะอาจจะติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส RSV

CLOSE
CLOSE