ทำความรู้จัก “โนโร” เชื้อไวรัสที่กำลังระบาดในตอนนี้

0

จากข่าวที่มีการรายงานว่าพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโนโรในจังหวัดชัยภูมิ พบแล้วกว่า 315 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นนักเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม เชื้อไวรัสนี้คืออะไร และเราเสี่ยงแค่ไหน มาหาคำตอบกัน

Norovirus Infection หรือหลายคนอาจคุ้นกับชื่อนี้ “ท้องเสียจากโนโรไวรัส” เป็นโรคท้องเสียที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน ภายใน 12 ชั่วโมงถึง 1-2 วันหลังการได้รับเชื้อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร อาการหลัก คือ คลื่นไส้ อาเจียน, ท้องเสียเป็นน้ำ, และปวดท้องแบบปวดบีบ

ว่าแต่ใครบ้างนะที่เป็นกลุ่มเสี่ยง?

เป็นโรคพบได้บ่อยทั่วโลก พบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กอ่อนไปจนถึงผู้สูงอายุ เป็นโรคพบได้ตลอดทั้งปี แต่พบได้สูงสุดในช่วงฤดูหนาวที่ไวรัสนี้จะแพร่กระจายได้ดี โดยอาการท้องเสียจากโนโรไวรัส มักเกิดอาการภายหลังได้รับเชื้อภายใน 12 ชั่วโมงถึง 2 วัน หลังได้รับเชื้อ

norovirus

โดยอาการหลัก คือท้องเสียเป็นน้ำเฉียบพลัน มากกว่า 3-4 ครั้งขึ้นไปต่อวัน, คลื่นไส้ อาเจียน, ปวดท้องแบบปวดบีบ ส่วนอาการอื่นๆ ได้แก่ มีไข้ต่ำๆ, หนาวสั่น, ปวดกล้ามเนื้อบริเวณ ลำตัว แขน ขา หรือกล้ามเนื้อหลัง, อ่อนเพลีย, ภาวะขาดน้ำ เมื่อ อาเจียน หรือท้องเสียรุนแรง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงเกิดท้องเสียจากโนโรไวรัส

  1. ผู้ที่อยู่กันอย่างแออัด เช่นสถานพยาบาล สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล ค่ายทหาร
  2. กินอาหารสุกๆดิบๆ กินหอยโดยเฉพาะสุกๆดิบๆ ผู้สัมผัสกับของใช้สาธารณ เช่น ราวบันไดเลื่อน ของเล่นเด็กในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
  3. กินอาหาร ดื่มน้ำ ที่ขาดสุขอนามัย เช่น อาหารข้างทางที่ไม่สะอาด
  4. ไม่ชอบล้างมือ โดยเฉพาะก่อนกินอาหาร หรือหลังเข้าห้องน้ำ

เมื่อเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อโนโรไวรัสควรหยุดงานหรือหยุดเรียน เพื่อพักผ่อนให้เต็มที่จนกว่าจะหยุดท้องเสีย, ดื่มน้ำสะอาด,ดื่มน้ำเกลือแร่,กินอาหารอ่อน,ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำหากมีอาเจียนควร อาเจียนลงในโถส้วม เพราะจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงกดน้ำหลายๆครั้งในการทำความสะอาดส้วงหลังการขับถ่าย หรือการอาเจียน

หากอาการเลวลง หรืออาการไม่ดีขึ้นใน 2-3 วันหลังการดูแลตนเอง ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะมีโอกาสเกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *