เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมในการออกกำลังกาย

0

คุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากประสบความสำเร็จในการออกกำลังกายใช่ไหมคะ? แต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่่ขั้นตอนแรกที่จะทำให้คุณเป็นหนึ่งในคนที่ทำได้นั้นคืออะไร?

ขั้นตอนแรกสู่ความสำเร็จของโปรแกรมการออกกำลังกายคือการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม เป้าหมายเหล่านี้ไม่ควรสูงเกินไป เพราะจะทำให้เราลดกำลังใจ และไม่ต่ำเกินไป เพราะจะทำให้เราไม่มีวันได้รับโอกาสในการเติมเต็มศักยภาพของเรา

พูดง่ายกว่าทำใช่หรือเปล่า? หากคุณทำตามคำแนะนำด้านล่าง การตั้งเป้าหมายจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ใจความสำคัญมีเพียงข้อความ “ตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมเท่านั้น”

1.การตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์พื้นฐานของการฝึกที่เราต้องการทำให้สำเร็จ ทำเพื่ออะไร แก้เครียด ลดน้ำหนัก หรือว่าอยากแข็งแรง เพื่อสุขภาพต่างๆ แต่ทั้งนี้อายุ ลักษณะทางร่างกาย ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวและการทำงาน ความรู้และประสบการณ์ ภาวะสุขภาพและความสามารถ (ด้านวัตถุ การเงิน เวลา ); ซึ่งในทางกลับกันจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพเบื้องต้นของตนเองอย่างละเอียดด้วยเช่นเดียวกัน

2.เมื่อตั้งเป้าหมาย ควรเชื่อมโยงเป้าหมายกับเป้าหมายก่อนหน้า (ถ้าเราออกกำลังกายไปแล้ว) และแผนงานในอนาคต เนื่องจากการฝึกเป็นประจำเป็นกระบวนการระยะยาว พูดง่ายๆ ก็คือ การรวมเป้าหมายเข้าด้วยกันควรทำตามลำดับความก้าวหน้าอย่างสมเหตุสมผล

3.ในระหว่างออกกำลังกาย เป็นการดีที่จะถามตัวเองบ่อยๆ ว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั้นเหมาะสมกับระดับสมรรถภาพ ทักษะการเคลื่อนไหว ความรู้ และความสนใจของเราหรือไม่ หากเราตระหนักว่าเป้าหมายไม่ได้รับการตั้งไว้อย่างเหมาะสม อาจมีวัตถุประสงค์ (เช่น การบาดเจ็บ) หรือเหตุผลส่วนตัว (เช่น ระดับแรงจูงใจ ความเหนื่อยล้า) ที่ทำให้ผลลัพธ์การออกกำลังกายของเราเปลี่ยนไป วิธีที่ดีที่สุดคือประเมินใหม่และปรับเป้าหมายและกำหนดเวลาของเราด้วย

เมื่อมีเป้าหมายหลายข้อตั้งไว้พร้อมๆ กัน เป็นความคิดที่ดีที่จะจัดอันดับเป้าหมายเหล่านั้นเนื่องจากเป้าหมายสุดท้ายไม่ได้มีความสำคัญเท่ากันหมด เช่น ถ้าเราเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่เริ่มต้นหรือหลังจากได้รับบาดเจ็บ เราก็จะจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่แตกต่างจากเมื่อเราอยู่ในสภาพสูงสุด ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *