กินถั่ว 56 กรัมต่อสัปดาห์ ช่วยลดเสี่ยง “มะเร็งลำไส้ใหญ่”

0

เราอาจเคยได้ยินว่า กินถั่วช่วยลดอ้วนได้ เพราะในถั่วมีโปรตีนสูง แต่ล่าสุดมีงานวิจัยที่พบว่า “ถั่ว” ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ด้วยนะ มีการศึกษาจาก Yale Cancer Center ที่ได้เผยแพร่ใน Journal of Clinical Oncology พบว่า

tree_nuts_reduce_risk_of_cancer-2

ผู้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 3 ที่กินถั่วเป็นประจำ จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมโครงการ 826 คน ในการทดลองทางคลินิกเป็นระยะเวลา 6.5 ปี หลังจากได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดและเคมีบำบัด ผู้ที่กินถั่วอย่างน้อย 56 กรัมต่อสัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงการรอดชีวิตที่ปราศจากโรคได้ 42% และการอยู่รอดโดยรวม 57%

โดยถั่วที่ว่านั้นคือ Tree nuts ซึ่งหมายรวมถึง อัลมอนด์ วอลนัท เฮเซลนัท เม็ดมะม่วงหิมพานต์และพีแคน ยกเว้นถั่วลิสง

tree_nuts_reduce_risk_of_cancer-1

นักวิจัยยังได้เพิ่มเติมว่า ผลการวิจัยเหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาเชิงสังเกตอื่น ๆ ที่บ่งชี้ว่า การมีสุขภาพดีรวมทั้งการออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้น การรักษาน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพและการบริโภคน้ำตาลและเครื่องดื่มที่มีรสหวานลดลง ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

และนี่ก็คือผลการวิจัยที่สนับสนุนว่า การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาหารสร้างความแตกต่างได้ ถ้าเราเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็ช่วยให้เราไกลจากโรคร้ายได้เหมือนกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *