Category Archives: วัยเบบี๋

อย่าปล่อยผ่าน..เบบี๋กัดเล็บ-ดูดนิ้ว เสี่ยงทำฟันผิดรูป

ลูกน้อยดูดนิ้ว กัดเล็บ กัดริมฝีปาก ลิ้นดุนฟัน พฤติกรรมเหล่านี้เหล่าพ่อแม่ไม่ควรปล่อยผ่าน เพราะอาจส่งผลให้ฟันผิดรูปได้

กระตุ้นพัฒนาการเบบี๋วัย 0-1 ปี ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหว

เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญในการวางรากฐานของชีวิต พ่อแม่จึงต้องคอยดูแลและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม

“เลี้ยงง่าย-เลี้ยงยาก-ปรับตัวช้า” เช็คซิ ลูกของคุณอยู่กลุ่มไหน?

คู่มือสำหรับพ่อแม่กับการแบ่งประเภทของทารกตามพัฒนาการ เพื่อช่วยให้ปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูให้เหมาะสมได้

เคล็ดลับจัดระเบียบการนอนให้เบบี๋วัยแรกเกิด – 1 ปี

การนอนหลับสำหรับต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสติปัญญา พ่อแม่ควรจัดระเบียบการนอนให้ลูกน้อยเพื่อผลดีต่อตัวเบบี๋