ทารกวัย 1-3 ปี กินอย่างไรให้เติบโตสูงดีสมส่วน

0

นอกจากร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว เชื่อว่าพ่อแม่แทบทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกน้อยของตนนั้นเติบโตขึ้นมาอย่างสูงดีสมส่วน ซึ่งก็คือ มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน บทความนี้ เราจะพาคุณพ่อคุณแม่มาหาคำตอบว่า ทารกวัย 1-3 ปี กินอย่างไรให้เติบโตสูงดีสมส่วน?

เด็กอายุ 1-3 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญของการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย พ่อแม่ควรเอาใจใส่เรื่องอาหารที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอในการนำไปเสริมสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท กระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่าง ๆ โดยเด็กต้องกินอาหารมื้อหลักวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง วันละ 2 มื้อ แต่ละมื้อครบ 5 กลุ่ม ทุกวัน ได้แก่

กลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 3 ทัพพี กลุ่มผัก 2 ทัพพี กลุ่มผลไม้ วันละ 3 ส่วน กลุ่มเนื้อสัตว์ วันละ 3 ช้อนกินข้าว และกลุ่มนมรสจืด วันละ 2 แก้ว ทั้งนี้ อาหารมื้อหลักและอาหารว่างปรุงแต่งรสชาติไม่หวานจัด เค็มจัด หรือมันจัด และเลือกเครื่องปรุงรสเค็มที่มีส่วนผสมของไอโอดีน เช่น เกลือเสริมไอโอดีน น้ำปลาเสริมไอโอดีน

หากคุณแม่ยังมีน้ำนมสามารถให้ลูกกินนมแม่ต่อเนื่องได้ แต่หากมีน้ำนมแม่น้อย ต้องเสริมด้วยนมรสจืดวันละ 1-2 แก้วต่อวัน อาหารว่างที่จัดทำให้เด็กควรมีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น นมรสจืด ผลไม้ หรือขนมไทยรสไม่หวานจัด ที่มีส่วนผสมเป็นถั่ว ธัญพืช ผลไม้ และนมเป็นส่วนประกอบ เช่น ข้าวโพดคลุกมะพร้าวอ่อน ข้ามต้มมัด เต้าส่วน ถั่วแปบ หรือนม เป็นต้น ดังนั้น สารอาหารทั้ง โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน ผัก ผลไม้ เบบี๋ต้องรับประทานให้ครบ ส่วนนมเป็นส่วนเสริม ให้รับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะถ้ามากไปอาจทำให้อ้วน หากทำได้เช่นนี้ก็จะช่วยเสริมเรื่องความสูงให้เบบี๋ได้ดี   

พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกมีกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย เช่น เดิน วิ่ง กระโดด และว่ายน้ำ ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น กระดูก และฟัน การออกกำลังกายแบบที่มีแรงกระแทกที่เหมาะสม หลากหลายทิศทาง มีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว และความเร่งจะเป็นตัวกระตุ้นในการเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงมากขึ้นได้ดีที่สุด รวมถึงทำให้มีความสูงที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ก็สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกได้อีกทางหนึ่งด้วย

ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้ลูกด้วยการทำความสะอาดวันละ 2 ครั้ง สำหรับ เด็กวัย 1-3 ปี ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟันของลูกมีขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถเริ่มใช้แปรงสีฟันสำหรับเด็กได้แล้ว คุณแม่ควรเริ่มสอนลูกแปรงฟัน โดยลองแปรงฟันให้ลูกก่อน และฝึกให้ลูกแปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ เพื่อฟันแข็งแรง ไม่ผุ สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างละเอียด เมื่อฟันแข็งแรงก็สามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตสูงดีสมส่วน

ฮอร์โมนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสูงตัวหลัก ๆ คือ โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) โดยจะช่วยเพิ่มการเติบโตของเชลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะเกือบทั่วร่างกาย จะทำให้กระดูกมีความยาวมากขึ้น กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการกระตุ้นให้มีร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนขึ้นมา คือ การนอน ควรฝึกให้เด็กนอนเป็นเวลา เนื่องจากร่างกายจะมีการผลิตฮอร์โมนนี้ขณะที่นอนหลับสนิทตอนกลางคืนในช่วง 1-3 ชั่วโมงแรก โดยเด็กอายุ 1-5 ปี ควรนอนวันละ 10-14 ชั่วโมง

เด็กที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพนั้น ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูอบรมของคุณพ่อคุณแม่และผู้เลี้ยง รวบถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก คุณพ่อแม่และผู้เลี้ยง จึงต้องดูแลเอาใจใส่เบบี๋อย่างใกล้ชิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *