Category Archives: ปัญหาผิว

แนวทางการวางแผนเพื่อรับมือกับรอยแผลเป็นที่อาจเกิดขึ้นได้หลังอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด แต่การดูแลหลังจากนั้นเป็นเรื่องที่ต้องวางแผน เพื่อไม่ให้เกิดรอยแผลเป็น ที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น

CLOSE
CLOSE