รวมลิสต์พฤติกรรมเสี่ยง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

0

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คือ ภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จ โดยเกิดภาวะนี้เกิดเป็นประจำหรืออย่างต่อเนื่อง การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย นอกจากเป็นเพราะความเสื่อมไปตามวัยของสังขารที่ร่วงโรยตามเวลา ยังอาจเกิดได้หากมีพฤติกรรมเสี่ยง

รวมลิสต์พฤติกรรมเสี่ยง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

– ทำงานหนัก ทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน รวมถึงการนอนพักผ่อนน้อย เนื่องจากอาจทำให้อ่อนล้า อ่อนเพลีย รู้สึกเหนื่อยล้าในตอนกลางคืนได้

– มีความเครียด ความวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยจะส่งผลต่อสมองที่จะไปกระตุ้นการตอบสนองทางกายภาพไม่ให้เกิดการแข็งตัวได้อย่างเต็มที่

– ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ทำให้สุขภาพแย่ลง และอาจนำมาสู่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ในที่สุด อีกทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป อาจรบกวนการแข็งตัวของอวัยวะเพศชั่วคราว เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะไปกดระบบประสาท ยิ่งดื่มหนักก็ยิ่งทำให้การแข็งตัวเป็นไปได้ยากขึ้น นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลง ซึ่งส่งผลทำให้ความต้องการทางเพศลดลง

– สูบบุหรี่เป็นประจำ เนื่องจากการสูบบุหรี่จะไปยับยั้งการไหลเวียนของเลือด ทำให้หลอดเลือดเสียหาย หรือจำกัดการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่นำไปสู่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

– ไม่ดูแลสุขภาพหรือตามใจปากจนมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ โดยน้ำหนักตัวเกินอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้นกเขาไม่ขันหรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศในระยะยาวได้ ทั้งยังทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายต่ำลง ซึ่งหากระดับฮอร์โมนเพศพร่องหรือไม่สมดุลก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาการหย่อนสมรรถภาพได้

– ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยโรคเบาหวานมีผลกระทบกับเส้นประสาทและหลอดเลือดบริเวณอุ้งเชิงกราน ทำให้การไหลเวียนของเลือดที่อุ้งเชิงกรานและอวัยวะเพศไม่ดี นอกจากนี้ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลกระทบต่อฮอร์โมน เกิดภาวะดื้ออินซูลิน ทำให้การผลิตฮอร์โมนในร่างกายโดยเฉพาะฮอร์โมนทางเพศถูกผลิตต่ำลง

– ขาดการออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชายได้เป็นอย่างดี

– ติดเกม นั่งอยู่แต่หน้าจอเป็นเวลานาน ส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง ไร้ความสดชื่น หมดความกระปรี้กระเปร่า เหนื่อยล้า ง่วงง่าย จึงไม่แปลกที่นำไปสู่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

– การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือไขมันสูงเป็นประจำ เนื่องจากอาหารเหล่านี้มีปริมาณไขมันที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดโรคอ้วน ไขมันอุดตันจนหลอดเลือดตีบ ทำให้ไม่สามารถลำเลียงเลือดแดงไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้

– การรับประทานยาบางชนิดก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการเสื่อสมรรถภาพทางเพศได้ ได้แก่ ยาต้านอาการซึมเศร้า anticholinergics ยากลุ่มแอนตี้ฮีสตามีน ยาลดความดันโลหิตสูง เบต้า-บล็อกเกอร์ และยาลดความดันอื่นๆ ในกลุ่ม antihypertensives

การเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ย่อมลดโอกาสของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปได้ไม่มากก็น้อย หรือหากมีปัญหานกเขาไม่ขัน อย่าซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและนำไปสู่การรักษาอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *