Telemedicine สำหรับโรคเบาหวานประเภท 2

0

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องได้เปลี่ยนชีวิตประจำวันของเรา คนส่วนใหญ่อยู่บ้านมากกว่าปกติ ย้ายที่ทำงาน โรงเรียน และแม้กระทั่งการไปพบแพทย์ออนไลน์ แม้ว่าการไปพบแพทย์เสมือนจริง หรือที่เรียกว่า telemedicine หรือ telehealth นั้นไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งและได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางในช่วงการแพร่ระบาด ในต่างประเทศสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 การเข้ารับการตรวจสุขภาพเสมือนจริงและเครื่องมือสุขภาพทางไกลอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แพทย์สามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือด อาหาร และสุขภาพโดยรวมได้  และยังสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับยาที่จำเป็น แม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นคุณด้วยตนเอง ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ารับการตรวจสุขภาพทางไกลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และควรกำหนดเวลาไปพบแพทย์ด้วยตนเองแทนเมื่อใด

สุขภาพทางไกลคืออะไร? 

คุณอาจคิดว่า Telehealth หมายถึงการนัดหมายแพทย์ผ่านแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ (เช่น FaceTime, Skype หรือ Zoom) หรือทางโทรศัพท์ แต่สุขภาพทางไกลครอบคลุมมากกว่านั้นจริงๆ นอกจากการตรวจเสมือนจริงแล้ว telehealth ยังรวมถึง:

 • การตรวจสอบสัญญาณชีพจากระยะไกลผ่านแอพโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ 
 • การส่งอีเมล การส่งข้อความ ข้อความเสียง หรือการโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ กับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ 
 • ใช้พอร์ทัลออนไลน์เพื่อตรวจสอบผลการทดสอบ 
 • การแบ่งปันบันทึกการสอบและผลการทดสอบระหว่างสำนักงานแพทย์ 
 • ตั้งค่าอีเมลหรือข้อความเตือนเมื่อคุณถึงกำหนดคัดกรอง ตรวจร่างกาย หรือเติมใบสั่งยา

เมื่อใดควรกำหนดเวลาการตรวจสุขภาพทางไกล? 

การตรวจร่างกายเป็นประจำเป็นส่วนสำคัญในการจัดการโรคเบาหวาน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) แหล่งที่เชื่อถือได้แนะนำให้คุณไปพบแพทย์อย่างน้อยทุก 3 เดือนหากคุณมีปัญหาในการบรรลุเป้าหมายการรักษา หรือทุก 6 เดือนหากคุณบรรลุเป้าหมายการรักษา การตรวจร่างกายเป็นประจำช่วยให้แพทย์ของคุณสามารถติดตามอาการของคุณได้ และหากจำเป็น ให้เปลี่ยนแปลงแผนการรักษาของคุณ หากคุณเลื่อนการไปพบแพทย์เนื่องจากการระบาดใหญ่ หรือหากคุณมีปัญหาในการจัดการโรคเบาหวาน ให้พิจารณากำหนดเวลาไปพบแพทย์ทางไกลทันที

แล้วจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการตรวจสุขภาพทางไกล?
สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมตัวก่อน หากแพทย์ของคุณใช้ซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอหรือแอปสำหรับการประชุม คุณจะต้องมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตตลอดจนอินเทอร์เน็ต สิ่งที่คุณควรทำก่อนนัดหมาย:

– ทำรายการยาของคุณ 

– จดใบสั่งยาใด ๆ ที่ต้องได้รับเพิ่มเติม 

– เตรียมรายการคำถามที่คุณต้องการถาม

– วัดความดันโลหิตของคุณและวัดน้ำหนักของคุณ (ถ้าเป็นไปได้) 

– ดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด ปั๊มอินซูลิน หรือเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง (CGM) โปรดดูคำแนะนำที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณให้ไว้เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการของคุณล่วงหน้า เนื่องจากคุณอาจต้องแชร์รหัสการเข้าถึงกับแพทย์

– กรอกเอกสารที่จำเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิมพ์ กรอก แล้วแฟกซ์กลับมาที่ผู้ให้บริการของคุณก่อนนัดหมาย

สิ่งที่คาดหวังระหว่างการตรวจสุขภาพทางไกล แพทย์ของคุณอาจถามคำถามหลากหลายเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ยารักษาโรค และสุขภาพโดยรวมของคุณ รวมถึงคำถามเกี่ยวกับ

 • วิธีที่คุณตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของคุณด้วยตัวเอง 
 • ความถี่และความรุนแรงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (น้ำตาลในเลือดต่ำ) หรือภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (น้ำตาลในเลือดสูง) 
 • งานแล็บ ผลตรวจล่าสุดที่คุณมี
 • น้ำหนักปัจจุบันของคุณ (ถ้าคุณมีเครื่องชั่งที่บ้านเพื่อชั่งน้ำหนักตัวเอง)
 • นิสัยการกินและการออกกำลังกายของคุณ
 • การใช้ยาของคุณ
 • อาการใดๆ ของเส้นประสาทถูกทำลาย เช่น อาการชา
 • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใด ๆ 
 • การใช้บุหรี่และแอลกอฮอล์ของคุณ
 • อาการซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตอื่นๆ

หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจตั้งค่าระบบสุขภาพทางไกลที่ช่วยให้คุณติดตามค่าระดับน้ำตาลในเลือดในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย และส่งไปที่สำนักงานแพทย์ของคุณ พยาบาลหรือผู้ให้บริการรายอื่นสามารถใช้การอ่านเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการรักษาเมื่อจำเป็น ระหว่างการนัดหมาย แพทย์ของคุณสามารถตอบคำถามที่คุณมีเกี่ยวกับการจัดการโรคเบาหวานและจัดลำดับความสำคัญในการดูแลตนเองได้ จากข้อมูลที่คุณให้ไว้ แพทย์ของคุณอาจหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอาหารหรือการเปลี่ยนแปลงยาที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อไป แพทย์ของคุณอาจติดตามแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาในรูปแบบของแผ่นพับหรือวิดีโอหรือแบบฝึกหัดที่เป็นประโยชน์ สำหรับในเมืองไทยในช่วงระบาดของโควิด 19 ที่กลับมาอีกครั้ง ลองทำการปรึกษาแพทย์ว่ามีระบบ telemedicine หรือ มี telehealth เพื่อติดตามตรวจสุขภาพเป็นประจำสำหรับผู้มีโรคประจำตัวหรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *