การ์ดอย่าตก! หมั่นดูแลให้ลูก “สวมหน้ากาก-ล้างมือ-เว้นระยะห่าง”

0

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงต้นปีจนถึงกลางปี 2565 ของประเทศไทย อยู่ในภาวะที่ทรงตัวและมีการควบคุมได้ดีถึงขั้นที่มีการกลับมาเปิดเรียนและทำงานแบบ onsite เพราะคิดว่าความเสี่ยงลดลง หลายคนจึงเริ่มการ์ดตกไม่ใส่ใจป้องกันตัวเองจากโรคโควิดเช่นเคย โดยลืมนึกว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่ ๆ กำลังรอเราอยู่

จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย เรื่อง “ปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันโรคโควิด -19” ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบว่า การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน มีแนวโน้มลดลงจากเดือนพฤษภาคม ทั้ง 3 พฤติกรรม โดยการสวมหน้ากาก จากร้อยละ 95.2 ในเดือนพฤษภาคม ลดลงเหลือ ร้อยละ 84.1 ล้างมือ จากร้อยละ 86.1 ลดลงเหลือ ร้อยละ 52.9  และเว้นระยะห่าง จากร้อยละ 80.3 ลดลงเหลือร้อยละ 42

จะเห็นได้ว่ากลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ผ่อนคลายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง หากเป็นเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่าย พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงต้องคอยย้ำเตือนให้เด็กป้องกันตัวเองและชี้ให้เห็นว่าโควิดยังไม่ได้หายไปไหน ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะมีการระบาดระรอกใหม่ โดยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาเตือนนานาประเทศให้เตรียมรับมือกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่กำลังเริ่มแพร่กระจายไปทั่ว และขอให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ติดและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องใส่ใจเด็กให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี โดยเน้นย้ำให้เด็กสวมหน้ากากทุกครั้งอย่างถูกวิธีเมื่อร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมากในสถานที่ปิด หมั่นล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง (รวมถึงทุกครั้งที่สัมผัสกับสิ่งสกปรกหรือสิ่งของที่มีการสัมผัสร่วม) และเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม ร่วมกับการฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ อย่าลืมดูแลสุขภาพเด็กไม่ให้เจ็บป่วยง่าย ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเจ้าตัวซน ดังนี้

1. ดูแลให้เด็กกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และปรุงสุกร้อน เน้นกินผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง องุ่น สับปะรด เป็นต้น เพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

2. ดูแลให้เด็กดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายและสมองทำงานได้ดี

3. ดูแลให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อมีฝนตกอากาศจะเย็น ให้ใส่เสื้อผ้าหนา ๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

4. ดูแลให้เด็กเคลื่อนไหว ออกแรง และออกกำลังกาย หรือให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ให้แหมาะสมตามวัยและสภาพร่างกาย เพื่อสร้างความอบอุ่นและสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย รวมถึงช่วยให้สุขภาพแข็งแรง

เด็กเล็กตํ่ากว่า 5 ปี ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง เนื่องจากหากติดเชื้อโควิดอาจมีอาการที่รุนแรงถึงขั้นที่เสียชีวิตได้ ฉะนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องใส่ใจดูแลเจ้าตัวซนให้ตั้งการ์ดอยู่เสมอเพื่อป้องกันตัวจากโควิด-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *