สาเหตุความเครียดไหน ที่ทำให้เรา “เสี่ยงโรค” มากที่สุด?

0

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ “ความเครียดบางชนิด” มีผลต่อเซลล์ภูมิคุ้มกันและสามารถควบคุมเซลล์ที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างไร จนทำให้เกิดอาการทางร่างกายและโรค การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Leukocyte Biology พบว่า…

what_the_stress_affect_on_health_most-2

ตัวรับความเครียดที่เรียกว่า Corticotropin Releasing Factor หรือ CRF1 สามารถส่งสัญญาณไปยังเซลล์ภูมิคุ้มกันบางชนิดเรียกว่ามาสต์เซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์ป้องกันการติดเชื้อปรสิตและสร้างเนื้อเยื่อกับเส้นเลือดขึ้นใหม่

ในระหว่างการศึกษาได้เปรียบเทียบการตอบสนองสารที่สะสมในมาสต์เซลล์ที่มีของหนูทดลองต่อภาวะเครียด 2 ประเภท ได้แก่

  • ความเครียดอันเกิดจากจิตใจ
  • ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้

โดยผลออกมาว่า หนูกลุ่มที่มีความเครียดจากจิตใจนั้นมีภาวะ CRF1 ปกติ แต่อีกกลุ่มกับขาด CRF1 ซึ่งนักวิจัยได้เรียบเรียงถึงส่วนนี้ว่า หนูทดลองที่มีภาวะ CRF1 ปกตินั้นมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคมากกว่าในกลุ่มที่ขาด CRF1 แน่นอนว่า จากสิ่งที่พบนี้ทำให้เรารู้แล้วล่ะว่า เจ้า CRF1 หรือตัวรับความนี้นั้นมีผลกับความเครียดอันทำไปสู่โรคบางอย่าง

ยังไม่หมดแค่เท่านั้นนะครับ ยังพบด้วยว่า หนูที่ขาดสารนำความเครียดนี้นั้นสามารถลดโอกาสเสี่ยงโรคได้มากถึง 54% ในทางตรงกันข้ามหนูที่มีสารรับความเครียดเยอะ เพิ่มโอกาสก่อโรคสูงกว่า 63% ซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีความเครียดจากจิตใจเป็นหลักนั่นเอง

what_the_stress_affect_on_health_most-1

งานวิจัยนี้นั้นสนับสนุนได้เป็นอย่างดีว่า “ความเครียด” ที่มีสาเหตุมาจาก “จิตใจ” นำไปสู่โรคได้มากกว่าความเครียดในลักษณะอื่นๆ แบบนี้แล้วต้องดูแลจิตใจกันให้จริงจังแล้วล่ะครับ พยายามไม่เครียด หรือถ้าใครไม่รู้ว่าต้องเริ่มอย่างไร เฮียแนะนำทำตามบทความเหล่านี้ดูครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *