5 ข้อ SAY NO! ช่วยให้ไกลมะเร็ง

0

โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก และแนวโน้มคนไข้ก็เพิ่มขึ้นทั่วทั้งโลก แม้จากการศึกษาที่ผ่านมาจะยังไม่สามารถระบุหรือฟันธงสาเหตุที่ชัดเจนของมะเร็งแต่ละชนิดได้ แต่เราก็สามารถป้องกันโรคนี้ได้ด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงบางประการที่สามารถควบคุมได้ค่ะ

ในประเทศไทยพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 5% ทุกปี โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 8 หมื่นคน และพบคนไข้รายใหม่ประมาณ 1.5 แสนคนต่อปี ขณะที่ระดับโลกพบการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากถึงปีละ 8 ล้านคน และแนวโน้มการเสียชีวิตก็มากขึ้นเป็น 17 ล้านคน ในปี 2573 โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน แนวโน้มก็สูงขึ้นเช่นกัน

“5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง”

say-no-far-from-cancer

โดย นายแพทย์ ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ ในโรงพยาบาลกลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

1. ไม่สูบบุหรี่

เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งไต และมะเร็งปากมดลูก โดย 80% ของโรคมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่

2. ไม่มีเซ็กซ์มั่ว

ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก จากการติดเชื้อ HPV โดยไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย มีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงวัยอันควร หรือใช้ถุงยางอนามัย

3. ไม่มัวเมาสุรา

เพราะเสี่ยงกับมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งหลอดอาหาร

4. ไม่ตากแดดจ้า

เพราะแสงแดดมีรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดมะเร็งผิวหนัง โดยหลีกเลี่ยงแสงแดด ช่วงที่มีอัลตราไวโอเลตสูง ใช้ครีมกันแดด ที่มีค่า SPF มากกว่าหรือเท่ากับ 15 ขึ้นไป

5. ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ

ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี


ที่สำคัญควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของตัวเองอยู่เสมอ รวมถึงหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพราะยิ่งเข้ารับการรักษาเร็วเท่าไหร่ (โดยเฉพาะตรวจพบในระยะแรกเริ่ม) โอกาสหายจากโรคมะเร็งก็ยิ่งมีสูงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *