Tag Archives: ยุงลาย

ทำอย่างไรให้เบบี๋ห่างไกล “ไข้เลือดออก”

หน้าฝน เป็นฤดูที่เหมาะสมต่อการเพาะพันธุ์ของยุงลาย จึงเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างหนัก โดยความรุนแรงของโรคนี้นั้นอันตรายถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ที่น่ากลัวคือ เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุด

ดูแลบ้านยังไงให้ครอบครัวห่างไกลสัตว์มีพิษช่วงหน้าฝน

ควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาดปลอดภัย กำจัดแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและสัตว์นำโรค

ทริคการใช้ “ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง” ให้ได้ผลและปลอดภัย

จากเหล่ายุงทุกสายพันธุ์ทั่วโลกประมาณ 3,000-4,000 ชนิด เชื่อว่าน่ามีประมาณ 100 ชนิด ที่เป็นอันตรายมากจนสามารถฆ่าคนได้ โดยเป็นพาหะนำโรคร้ายที่มีอันตรายถึงชีวิต อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้ชิคุนกุนยา ฉะนั้นถ้าไม่อยากเสี่ยงโดนยุงกัดจนเจ็บป่วยก็ต้องหาวิธีกำจัดยุง

เธอมากับฝน… หน้าน้ำพา 3 โรคร้ายเสี่ยงชีวิต

เข้าช่วงฤดูฝน แม้ว่าความสดชื่นจากสายฝนจะช่วยคลายร้อนได้ แต่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของอาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้เช่นกันยิ่งสภาพแวดล้อมที่มีน้ำขังในภาชนะต่างๆ ลูกน้ำจึงกลายเป็นยุงเร็วขึ้นซึ่งเจ้ายุงตัวจิ๋วนี่แหละที่เป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

2558 คนไทยป่วย “ไข้เลือดออก” มากกว่าแสนราย ไม่อยากเสี่ยงให้กำจัดลูกน้ำยุงลาย!!

ยังคงเป็นโรคระบาดที่สร้างความหวาดผวาให้ประชาชนชาวไทยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึง ณ ขณะนี้สำหรับ“โรคไข้เลือดออก” โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯในปี 2558 นั้นมีผู้ป่วย 28,177 ราย เสียชีวิต 5 ราย ส่วนในพื้นที่ทั่วประเทศนั้นมีผู้ป่วยรวม 142,925 รายเสียชีวิต 141 ราย

ทริคดีๆ กำจัดยุงร้าย ตัวอันตรายของสุขภาพ!!

ยังคงเป็นประเด็นที่สร้างความตื่นตัวให้สังคมไทยในขณะนี้ สำหรับอันตรายของ “โรคไข้เลือดออก” เพราะนอกจากจะรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้แล้ว

“โรคชิคุนกุนยา” คุณรู้จักโรคนี้หรือเปล่า??

“โรคชิคุนกุนยา” (Chikungunya)เป็นโรคติดต่อนำโดยแมลง คล้ายกันกับโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ มีรายงานการระบาดครั้งแรกทางตอนใต้ของประเทศแทนซาเนียในปี พ.ศ.2495 เกิดจากเชื้อไวรัส alphavirusในสกุล Togaviridaeชื่อ ‘chikungunya’