Tag Archives: ยุงลาย

“ไข้เลือดออก” ครองแชมป์อันดับ 1 โรคระบาดในไทยปี 66 สูง 3 เท่า มีโอกาสเป็นซ้ำได้

โรคประจำถิ่นแต่อันตรายถึงชีวิตกับโรคไข้เลือดออกที่เป็นโรคระบาดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในไทย และพบว่ายังกลับมาเป็นซ้ำได้และอันตรายกว่าเดิม!

แม่ท้องต้องระวังยุงลาย! ไวรัสซิกาติดต่อจากแม่สู่ลูกในครรภ์

ในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสซิกานี้ สามารถติดต่อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ได้

ระวัง! เด็กอ้วนหากเป็นไข้เลือดออก เสี่ยงอาการรุนแรง

ในหน้าฝนมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูง หนึ่งในกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอ้วนที่อาจมีอาการรุนแรงมากกว่าปกติจากโรคแทรกซ้อน

“ไข้ปวดข้อยุงลาย” โรคอันตรายที่มากับหน้าฝน

โรคที่มากับยุงไม่ได้มีแค่ไข้เลือดออกเท่านั้น แต่ยังมีอีกหนึ่งโรคที่ไม่ค่อยคุ้นหูอย่าง “ชิคุนกุนยา” หรือไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งอันตรายไม่แพ้กัน

“ไข้เลือดออก” ภัยสุขภาพที่คุณแม่ท้องต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดี

ฤดูฝนเป็นช่วงที่มักมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งถือเป็นโรคอันตรายที่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

ทำอย่างไรให้เบบี๋ห่างไกล “ไข้เลือดออก”

หน้าฝน เป็นฤดูที่เหมาะสมต่อการเพาะพันธุ์ของยุงลาย จึงเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างหนัก โดยความรุนแรงของโรคนี้นั้นอันตรายถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ที่น่ากลัวคือ เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุด

ดูแลบ้านยังไงให้ครอบครัวห่างไกลสัตว์มีพิษช่วงหน้าฝน

ควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาดปลอดภัย กำจัดแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและสัตว์นำโรค

ทริคการใช้ “ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง” ให้ได้ผลและปลอดภัย

จากเหล่ายุงทุกสายพันธุ์ทั่วโลกประมาณ 3,000-4,000 ชนิด เชื่อว่าน่ามีประมาณ 100 ชนิด ที่เป็นอันตรายมากจนสามารถฆ่าคนได้ โดยเป็นพาหะนำโรคร้ายที่มีอันตรายถึงชีวิต อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้ชิคุนกุนยา ฉะนั้นถ้าไม่อยากเสี่ยงโดนยุงกัดจนเจ็บป่วยก็ต้องหาวิธีกำจัดยุง