Tag Archives: คอตีบ

“บิงชู” ถ้วยเดียวเสี่ยงหลายโรค แคลอรี่สูง เลือกให้ดีก่อน

หอม หวาน มัน อร่อย แถมยังเย็นชื่นใจ ไม่แปลกที่ “บิงซู” หรือน้ำแข็งไสสไตล์เกาหลี จะเป็นของหวานที่ฮอตฮิตมากๆ ในบ้านเรา แต่รู้หรือไม่คะว่าการกินบิงซูร่วมในถ้วยเดียวเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อผ่านทางน้ำลาย อาทิ ไข้หวัด วัณโรค ไวรัสตับอักเสบเอ ที่สำคัญหากกินบ่อยๆ ยังเสี่ยงหุ่นพังเพราะแคลอรี่สูงปรี๊ด

“โรคคอตีบ” ยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งเสี่ยงป่วย

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคเกิดจากทางเดินหายใจติดเชื้อแบคทีเรียชนิด Chorynebacteriumdiphtheriaeที่ชอบอาศัยในลำคอมนุษย์ ทำให้เกิดอาการเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เชื้อนี้จะทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงของทางเดินหายใจส่วนต้นจนอุดตัน ผู้ติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรง จนทำให้เสียชีวิตได้โรคนี้ติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัสน้ำลาย เช่น ไอ จาม รดกัน หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ชิด