Tag Archives: ครอบครัว

3 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว

ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวล้วนสำคัญกับคุณภาพความสัมพันธ์ของครอบครัว แต่คู่ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดก็คือสามีภรรยา โดยส่วนใหญ่ครอบครัวที่สามีภรรยามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มักส่งผลต่อความรักความผูกพันระหว่างพ่อ แม่ ลูก และพี่กับน้อง และนี่คือ 3 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว

สุขภาพดีฉบับวัยเก๋าด้วยหลัก “กินได้ ตาดี มีแรงเดิน”

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ หลายครอบครัวจะมีสมาชิกในบ้านเป็นผู้สูงอายุ หนึ่งในสิ่งที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญก็คือ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในด้านโภชนาการ

4 เคล็ดลับดูแลลูกหลานลดเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม

ช่วงปิดเทอมเด็ก ๆ อยู่บ้านมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมส่วนใหญ่ของเด็กเปลี่ยนไป ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น ไม่อยากให้ลูกหลานอ้วนจนเสี่ยงโรค ครอบครัวต้องใส่ใจดูแล

พาผู้สูงวัยในบ้านไปฉีดวัคซีน เสริมภูมิต้านทานป้องกัน “โรคงูสวัด”

โรคงูสวัดเป็นอีกหนึ่งโรคที่ควรพาผู้สูงอายุไปรับวัคซีน เพราะในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอาจส่งผลแทรกซ้อนที่รุนแรง

อากาศแปรปรวน กลุ่มเปราะบาง เสี่ยงป่วยง่าย ต้องใส่ใจดูแล

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย กลางวันร้อน กลางคืนหนาว กลุ่มเปราะบางทั้งหลายต้องได้รับการใส่ใจ เพราะเสี่ยงที่จะล้มป่วยได้

ข้อแนะนำเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองมีความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ในยุคที่โซเชียลเข้าถึงง่าย พ่อแม่ควรใส่ใจการใช้งานของลูกให้ใช้งานอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

9 วิธีง่าย ๆ ในการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัว

ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น นี่คือ 9 วิธีง่าย ๆ ในการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัว