ดูแลผู้สูงอายุอย่างไร ให้สุขภาพดี ไม่เสี่ยงโรค ในช่วงฤดูฝน

0

ฤดูฝนมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและชุ่มชื้นมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำกว่าปกติ หากไม่ระมัดระวังในการดูแลสุขภาพ อาจทำให้มีโอกาสล้มป่วยได้ง่ายมากกว่าคนหนุ่มสาวทั่วไป สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน จึงควรทราบวิธีการดูแลผู้สูงอายุในช่วงหน้าฝน

การดูแลผู้สูงอายุในช่วงฤดูฝนควรดูแลผู้สูงอายุให้มีร่างกายอบอุ่น เพราะในฤดูฝนอากาศจะมีความหนาว และชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ควรหมั่นตรวจเช็คให้ผู้สูงอายุสวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งสนิท หากอากาศหนาวเย็นก็ให้สวมใส่เสื้อกันหนาว ถุงเท้าและห่มผ้าให้เรียบร้อย กรณีที่ได้รับละอองฝนให้รีบเช็ดศีรษะและตัวให้แห้ง พยายามดูแลผู้สูงอายุให้มีร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา เพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่มักจะมาพร้อมกับฤดูฝน เช่น โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ โรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น  

ควรระมัดระวังการลื่นล้ม อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้สูงอายุได้ ยิ่งในช่วงฤดูฝนที่พื้นมักเปียกอยู่บ่อยๆ ให้หมั่นเช็ดทำความสะอาดพื้นในบริเวณที่พักผู้สูงอายุ รวมถึงทางเดินต่างๆ ให้แห้งอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุตากฝนและเดินลุยน้ำ ในช่วงฤดูฝน หากฝนตกนานๆ ทำให้เกิดน้ำขังหรือน้ำท่วมในบางพื้นที่  

สำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำขังหรือน้ำท่วมบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุเดินลุยน้ำ และโดนละอองฝน เนื่องจากอากาศเปลี่ยนหรือการตากฝนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ผู้สูงอายุที่มีระดับภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำเกิดอาการป่วยได้ รวมถึงแหล่งน้ำขังตามจุดต่างๆ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค อาจก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางแผล หรือเยื่อบุผิวหนัง เช่น โรคฉี่หนูได้ โรคตาแดง จึงควรหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้าน ควรหมั่นทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาด ปราศจากแหล่งน้ำขัง หรือแอ่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการใช้ทรายอะเบทโรยในจุดที่มีน้ำขัง เนื่องจากยุงเป็นหนึ่งในพาหะนำโรคที่มักจะมาในช่วงฤดูฝน พยายามป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด เนื่องจากผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงสูงในการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก หรือไข้มาลาเรียได้  

ครอบครัวหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุจึงควรใส่ใจเป็นพิเศษ  และหากเกิดอาการคันอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุเกา เพราะสภาพอากาศหนาวเย็นและชื้นในฤดูฝนอาจทำให้ผิวของผู้สูงอายุเกิดอาการคันได้ง่าย เพราะผิวที่แห้งอาจทำให้เกิดแผลติดเชื้อได้ง่าย จึงควรหายาทาเพื่อยับยั้งการเกิดผื่นคัน รวมถึงหมั่นดูแลผู้สูงอายุให้อาบน้ำหรือเช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายอยู่เสมอ ควรให้ดื่มน้ำสะอาดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้เนื้อเยื่อต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจของผู้สูงอายุมีความชุ่มชื้น รวมถึงกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับสภาพอากาศในฤดูฝน 

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในครอบครัวต้องใส่ใจ ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง เมื่อสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยก็จะทำให้ท่านรู้สึกมีคุณค่า มีความสุข ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *