Tag Archives: การล้างมือ

รวมลิสต์วิธีป้องกันตัวเองจาก โควิด- 19

ยังคงเป็นภัยสุขภาพที่สร้างความตื่นตระหนกให้คนทั่วโลก สำหรับการแพร่กระจายเชื้อจนนำไปสู่ความสูญเสียต่าง ๆ ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด- 19  ความที่ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ดังนั้น การใส่ใจและดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคนี้ รวมลิสต์วิธีป้องกันตัวเองจาก โควิด- 19 การล้างมือ การล้างมือทั่วไป คือ…

เสี่ยงติดเชื้อโรค… คนไทยล้างมือประจำแค่ 1 ใน 4

“มือ” เป็นอวัยวะที่สามารถนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดาย มีโรคติดเชื้อมากมายที่สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสเช่น โรคอุจจาระร่วง ไข้หวัด ตาแดง อีสุกอีใส ฉะนั้น การล้างมือให้สะอาด จึงเป็นพฤติกรรมที่เราควรทำจนเป็นนิสัย แต่ไม่เพราะความไม่รู้หรือความมักง่ายกันแน่ ผลสำรวจล่าสุดจึงพบข้อมูลที่น่าตกในว่า คนไทยล้างมือประจำแค่ 1 ใน 4

“ล้างมือ” วิธีสุดง่ายที่ช่วยลดการติดเชื้อในเด็กได้ 90%

ข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ พบว่า ในแต่ละปีทั่วโลกมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และโรคปอดบวมประมาณร้อยละ 25 ในโอกาสที่วันที่ 15 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เราขอให้ความรู้ในเรื่องการล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัส การล้างมือที่ถูกต้องนั้นให้ยึดหลัก “7-20-7” คือ การล้างมือ…

ไม่ล้างมือหลังเสร็จธุระ ระวังเชื้อโรคเข้าร่างไม่รู้ตัว!!

แม้เราจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยว่าหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด แต่เพราะความเร่งรีบ ความมักง่าย หรือความประมาท ทำให้หลายคนละเลยการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานนี้ แต่ใครจะรู้ว่าผลลัพธ์อาจทำให้คุณได้รับเชื้อโรคที่เป็นอันตรายถึงขั้นเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อได้เลยทีเดียว

ล้างมือถูกวิธี ช่วยเซฟร่างกายจากเชื้อโรคไปกว่าครึ่ง

ในร่างกายของเรา มือสามารถนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็น โรคได้แก่ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก โรคไวรัสตับอักเสบเอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ท้องร่วง ดังนั้นการล้างมืออย่างถูกวิธี จึงเป็นการป้องกันที่จำเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค