เช็คให้ชัวร์คุณเข้าใจถูกหรือผิดเกี่ยวกับโควิด-19

0

แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะมีแนวโน้มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง แต่การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถปล่อยผ่านได้ การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เราสามารถดูแลสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลจากโรคโควิด-19 ได้

รู้รอบตอบได้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ว่าด้วยเรื่องการล้างมือ เจล หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

1. ถาม : ล้างมือด้วยน้ำอย่างเดียวไม่สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19จริงหรือไม่?

ตอบ : จริง เพราะเชื้อโควิด-19 ห่อหุ้มด้วยไขมันและน้ำไม่สามารถล้างไขมันได้ จึงต้องล้างมือด้วยน้ำกับสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที

2. ถาม : ทำไมทุกครั้งต้องล้างมือด้วยน้ำกับสบู่นาน 20 วินาที?

ตอบ : เพราะผิวหนังบนมือเต็มไปด้วยรอยย่น รอยพับ ดังนั้นกว่าสบู่จะซึมเข้าไปยังซอกเหล่านั้น และกำจัดเชื้อโควิด-19 ที่ซุกซ่อนอยู่ได้จึงต้องใช้เวลา

3. ถาม : ถ้าล้างมือแล้วแต่ไม่เช็ดให้แห่งยังเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ จริงหรือไม่?

ตอบ : จริง เพราะเชื้อโรคจะแพร่กระจายบนผิวที่เปียกง่ายกว่าผิวที่แห้ง ดังนั้นควรเช็ดมือให้แห้งหลังล้างมือ

4. ถาม : ถ้าซื้อเจลหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต้องเลือกชนิดใดและต้องเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์?

ตอบ : แอลกอฮอล์ที่ใช้ฆ่าเชื้อคือเอทิลแอลกอฮอล์ควรมีความเข้มข้นตั้งแต่ 70-90%

5. ถาม : ทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์เจลเข้มข้น 70-90% ขึ้นไปในการฆ่าเชื้อโควิด-19?

ตอบ : เพราะความเข้มข้นต่ำกว่า 70% ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจะลดลงขณะที่ความเข้มข้น 90% ขึ้นไปจะระเหยเร็ว และฆ่าเชื้อได้ไม่ดี

6. ถาม : การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีข้อควรระวังอะไรบ้าง?

ตอบ : เจลแอลกอฮอล์ติดไฟง่ายควรหลีกเลี่ยงแหล่งความร้อนหรือประกายไฟและไม่ควรใช้ขณะสูบบุหรี่

7. ถาม : จริงหรือไม่ ถ้าใช้แอลกอฮอล์เจลเวลามือเปียกจะฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้น้อยลง?

ตอบ : จริง เพราะความชื้นจากน้ำหรือเหงื่อจะทำให้แอลกอฮอล์เจลเจือจางประสิทธิภาพลดลง

8. ถาม : เจลแอลกอฮอล์ที่เก็บไว้ในรถอาจมีประสิทธิภาพลดลงฆ่าเชื้อโควิด-19ไม่ได้จริงหรือไม่?

ตอบ : จริง เพราะความร้อนในรถทำให้แอลกอฮอล์ระเหยจนความเข้มข้นลดลงไม่สามารถฆ่าเชื้อได้

การล้างมือ เปรียบเสมือนเป็นอาวุธในการทำลายเชื้อไวรัส ไม่อยากเสี่ยงโรคโควิด-19 ต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสสิ่งของ ก่อนรับประทานอาหาร หลังจากเข้าห้องน้ำ รวมถึงหลังจากไอจาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *