“ล้างมือ” วิธีสุดง่ายที่ช่วยลดการติดเชื้อในเด็กได้ 90%

0

ข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ พบว่า ในแต่ละปีทั่วโลกมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และโรคปอดบวมประมาณร้อยละ 25 ในโอกาสที่วันที่ 15 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เราขอให้ความรู้ในเรื่องการล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัส

Mother and Son Washing Hands

การล้างมือที่ถูกต้องนั้นให้ยึดหลัก “7-20-7” คือ การล้างมือ 7 ขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที หลังการทำกิจกรรมหลัก 7 อย่าง ได้แก่…

 1. ก่อนและหลังเตรียมอาหาร
 2. ก่อนและหลังรับประทานอาหาร
 3. ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย
 4. ก่อนหลังทำกิจกรรมต่างๆ
 5. หลังเข้าห้องน้ำ
 6. หลังเล่นกับสัตว์เลี้ยง
 7. หลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กและผู้ใหญ่

สำหรับ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ในการล้างมือให้สะอาดถูกหลักอนามัย ตามนี้เลยค่ะ

 1. ฝ่ามือถูกัน
 2. ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือ
 3. ฝ่ามือถูกฝ่ามือและซอกนิ้วมือ
 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
 6. ปลายนิ้วถูฝ่ามือ
 7. ถูรอบข้อมือ ทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 5ข้าง

  เชื้อโรคต่าง ๆ จะเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้ 3 ทาง ได้แก่ ปาก จมูก และผิวหนังและเยื้อเมือก ดังนั้น มือจึงถือเป็นอวัยวะสำคัญ ที่จะนำเชื้อเข้าสู่ร่างกาย เพราะในแต่ละวันเราใช้มือตลอดเวลา ทั้งจับสิ่งของ หยิบอาหารเข้าปาก และสัมผัสผู้อื่น เป็นต้น

โดยโรคติดต่อที่เป็นกันมากในเด็กมีทั้งโรคที่เกิดจากไวรัส เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัด โรคปอดบวม โรคอีสุกอีใส ส่วนโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย อาทิ โรคที่เกิดจากทางเดินหายใจ เช่น ไซนัส เจ็บคอ หูน้ำหนวก และโรคที่เกิดจากระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคท้องร่วง ลำไส้อักเสบ ทำให้เด็กถ่ายเหลวปวดท้อง

การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันโรค ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และการสัมผัสทางผิวหนังและเยื่อเมือกได้ นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธีเพียง 20 วินาที จะสามารถช่วยลดการติดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 90

มีวิธีง่ายๆ ที่ช่วยปกป้องลูกรักอย่างนี้แล้ว คุณพ่อคุณคุณแม่อย่าปล่อยผ่านนะคะ หมั่นสอนหมั่นทำให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคให้เจ้าตัวซนของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *