เหตุผลที่เราควร “ทานให้ช้าลง” เพื่อเป้าหมายลดอ้วน

0

คำกล่าวที่ว่า ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ใช้กับการกินได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เพราะความช้าและความเร็วในการรับประทานอาหารของแต่ละคน มีผลต่อน้ำหนักตัวของคนๆ นั้นเช่นกันค่ะ

82

 

คนที่ทานเร็วมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักมากกว่าคนที่ทานช้ากว่า โดยจากการศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวกับความเร็วในการทานอาหารเกี่ยวข้องกับดัชนีมวลกายที่สูงขึ้นในผู้หญิงวัยกลางคน พบว่า คนที่ทานเร็วนั้นมีแนวโน้มน้ำหนักสูงกว่าคนที่ทานช้ากว่าถึง 115% แถมยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มน้ำหนักได้อีกเมื่อเวลาผ่านไป

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับผลระยะยาวย้อนหลังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก 8 ปีและความเร็วในการทานในปัจจุบัน พบว่า คนที่ทานเร็วนั้นมีน้ำหนักตัวมากกว่าคนที่ทานเร็วปานกลางถึง 2 เท่า!

และในการศึกษาหนึ่ง ได้ศึกษาผลระหว่างคน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนที่มีน้ำหนักปกติ และกลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกินและควบคุมให้ทานอาหารช้าลง ผลพบว่าทั้งสองกลุ่มบริโภคปริมาณแคลอรี่น้อยลงในช่วงมื้ออาหาร โดยในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักปกติจะเห็นผลชัดเจนกว่าเล็กน้อย นัยยะสำคัญของผลการศึกษานั้นยังพบอีกว่า ผู้เข้าร่วมศึกษาทุกคนรู้สึกอิ่มนานขึ้นหลังจากทานให้ช้าลง พบรายงานความหิวน้อยลง 60 นาทีหลังมื้ออาหารเมื่อเทียบกับกับการทานเร็ว

ถามว่า การลดปริมาณแคลอรี่นี้ส่งผลอย่างไร?
แน่นอนว่าการลดปริมาณแคลอรี่อย่างเป็นธรรมชาตินี้จะนำไปสู่การลดน้ำหนักอย่างยั่งยืน มากกว่าการอดอาหารหลายๆ ประเภทค่ะ รู้แบบนี้แล้ว สดสวยแนะนำให้เพื่อนๆ หันมาควบคุมพฤติกรรมการทานให้ช้าลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำหนักของตัวเองกันนะคะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *