ลดคาร์บ หรือว่าลดไขมัน อะไรดีกว่ากัน?

0

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ลดน้ำหนักกับเรื่องของการนับจำนวน Macronutrients (สารอาหารหลักซึ่งประกอบไปด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน) ที่กินเข้าไป สำหรับโปรตีนแล้วเป็นสารอาหารที่เน้นเลือกกินเพิ่ม **ารศึกษาในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 60 คนและผู้เข้าร่วมที่เป็นโรคอ้วนพบว่า อาหารที่มีโปรตีนสูงนั้นมีประสิทธิภาพเกือบ 2 เท่าของอาหารโปรตีนระดับปานกลางที่เผาผลาญไขมันได้ (อ้างอิง)**

แต่กับ 2 สารอาหารอย่างหลังกลับเป็นสารอาหารที่มักเลือกลดทอนปริมาณลง แต่คำถามก็เกิดขึ้นจาก 2 แนวทางการลดน้ำหนักที่มาแรงไม่แพ้กันนั่นคือ… เราควรลดคาร์บ หรือว่าลดไขมัน อะไรดีกว่ากัน?

low-fat-or-low-carb

ในการศึกษาหนึ่ง (อ้างอิง) ที่ทำการศึกษากลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกินมากกว่า 600 คน ในระยะเวลา 1 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามข้อสมมติฐาน

  • กลุ่มที่ 1 โลว์แฟต กินไขมัน 20 กรัมต่อวัน
  • กลุ่มที่ 2 โลว์คาร์บ กินคาร์บ 20 กรัมต่อวัน

ในระหว่าง 1-2 เดือนแรกของการศึกษาได้ให้ทั้งสองกลุ่มเริ่มต้นกินตามปริมาณดังกล่าวข้างต้น และเมื่อ 2 เดือนผ่านไปค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ จนถึงปริมาณที่ต่ำที่สุดจากปริมาณตั้งต้น 20 กรัมต่อวัน

เมื่อจบการศึกษาพบว่า

  • กลุ่มโลว์แฟต ลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 5.3 กิโลกรัม
  • กลุ่มโลว์คาร์บ ลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 6 กิโลกรัม

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นๆ (อ้างอิง)ได้ศึกษากลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกิน 645 คน โดยสุ่มให้กินอาหารที่มีการแบ่งสัดส่วน ไขมัน 20% กับ 40% , คาร์บ 32% กับ 65%, โปรตีน 25% กับ 15% พบว่าได้ผลลัพธ์ที่มีความใกล้เคียงกันหลังจากผ่านไป 2 ปี

 

หากเพื่อนๆ พิจารณาตัวเลขแล้วจะพบว่า มีความใกล้เคียงกัน ดังนั้น ให้ลองเลือกสิ่งที่เราคิดว่าเราทนได้มากกว่า เช่น บางคนติดกินแป้งอาจลองเลือกกินโลว์แฟตแทนโลว์คาร์บ เป็นต้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *