ออกกำลังกาย 15 นาที 9 วินาที สามารถช่วยยกระดับจิตใจได้

0

ผลการทดลองจาก ASICS เผยว่าการที่คนเราไม่ออกกำลังกาย 1 สัปดาห์ จะมีสภาวะทางจิตใจเช่นเดียวกับคนที่นอนหลับไม่สนิท แต่การออกกำลังกายเพียง 15:09 นาที สามารถกระตุ้นให้เกิดการการยกระดับทางจิตใจได้

Mind Race: การที่คนเราไม่ออกกำลังกายเพียง 1 สัปดาห์ สามารถส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจ

ศาสตราจารย์เบรนดอน สตั๊บส์ (Brendon Stubbs) นักวิจัยด้านการออกกำลังกาย และสุขภาพจิต ได้เฝ้าสังเกต State of Mind[i] scores ของผู้เข้าร่วมในงานวิจัยที่มีสุขภาพดี[ii]ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยพวกเขายินดีที่จะหยุดออกกำลังกายเพียงชั่วคราว 1 สัปดาห์ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการรับรู้และอารมณ์ เพราะเมื่อคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟหยุดออกกำลังกาย ความมั่นใจของพวกเขาจะลดลง 20% ความคิดเชิงบวกลดลง 16% ระดับพลังงานลดลง 23% และความสามารถในการจัดการความเครียดลดลง 22%

ในความเป็นจริงแล้ว การที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์นั้น State of Mind  scores โดยรวมของผู้เข้าร่วมลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18% ซึ่งลดลงจาก 68/100 เมื่อออกกำลังกาย และเหลือเพียง 55/100 เมื่อหยุดออกกำลังกาย ผลกระทบจากการไม่ออกกำลังกายของผู้เข้าร่วมการทดลองถูกบันทึกและถ่ายทอดผ่านทางภาพยนตร์ทดลอง Mind Race


[i] ASICS proprietary State of Mind score is a rating out of 100 made up of 10 emotional and cognitive metrics, including: composure, resilience, positivity, contentment, relaxation, confidence, alertness, calmness, focus and energy.

[ii] Volunteers who passed the screening criteria and consented to participate. Screening criteria included: adults (age 18+), already physically active (doing more than 150 minutes of moderate to vigorous exercise per week) and willing to stop exercising for one week with the belief it would not have a detrimental impact on their mental health.

ออกกำลังกายเพียง 15 นาที ก็สามารถยกระดับสภาวะทางจิตใจได้

เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองได้กลับไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออีกครั้ง ทุก ๆ คนสามารถสัมผัสได้ถึงสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นได้อย่างรวเร็ว แสดงให้เห็นว่าผลด้านลบของการไม่ออกกำลังกายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ศาสตราจารย์เบรนดอน  สตั๊บส์ ยังได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้คนหลายพันคนที่ได้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการยกระดับจิตใจของ ASICS (Uplifting Minds Study) ที่ได้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2021 โดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อเลียนแบบ EEG และบันทึกผลลัพธ์ของสภาวะทางจิตใจของผู้คนเมื่อได้ออกกำลังกาย อ้างอิงข้อมูลจากการออกกำลังกายด้วยกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค พบว่าการออกกำลังกายเพียง 15:09 นาที สามารถส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราอย่างมาก

ยิ่งไปกว่านั้น ผลการศึกษายังให้ข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่าในขณะที่ประชากรโลกได้รับรู้และเข้าใจมาเสมอว่าการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีถึงจะทำให้เราสามารถสัมผัสประสบการณ์การยกระดับหลังจากออกกำลังกายได้ ซึ่งผลการวิจัยใหม่ของ ASICS พบว่าการออกกำลังกายเพียงแค่ 15 นาที และอีก 9 วินาที ก็สามารถเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นให้อารมณ์ดีขึ้นได้

สำหรับข้อมูล State of Mind Index ของประเทศไทยนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการออกกำลังกายและสุขภาพจิตของผู้คนที่แอคทีฟ โดยมีค่าเฉลี่ยของ State of Mind score อยู่ที่ 79/100 และในส่วนของคนที่ไม่แอคทีฟมีค่าเฉลี่ยของ State of Mind score อยู่ที่ 52/100 โดยข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับข้อมูลของทั่วโลกที่ได้เผยว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีความแอคทีฟมากกว่ากลุ่ม Gen Z และยังมี State of Mind score ในระดับที่สูงกว่า (56% ของกลุ่มผู้สูงอายุที่แอคทีฟกับค่าเฉลี่ยของ State of Mind score อยู่ที่ 83/100) เปรียบเทียบกับกลุ่ม Gen Z (เพียง 24% ของกลุ่ม Gen Z ที่แอคทีฟกับค่าเฉลี่ย State of Mind score อยู่ที่ 63/100)

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา Uplifting Minds ของ ASICS และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.asics.com/th/th-th/mk/uplifting-minds   

ข้อมูลจาก : ASICS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *