ยากล่อมประสาท หรือ Antidepressant อาจส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

0

ยากล่อมประสาทสามารถรักษาภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นกัน “น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว” เป็นผลข้างเคียงอย่างหนึ่งของยากล่อมประสาทบางประเภท รวมถึง Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs), ยาซึมเศร้า Tricyclic (TCAs), Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs) การเพิ่มของน้ำหนักยังสัมพันธ์กับยากล่อมประสาท Remeron (Mirtazapine) ที่ผิดปกติด้วยเช่นเดียวกัน

ยากล่อมประสาทที่อาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น

แม้ว่าแต่ละคนจะตอบสนองต่อยารักษาโรคซึมเศร้าแตกต่างกันไป ยาต่อไปนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มน้ำหนักในบางคน

  • Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) เป็นยากล่อมประสาทชนิดที่กำหนดโดยทั่วไป การใช้ยาเหล่านี้เป็นเวลานานอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น SSRIs ได้แก่ Prozac (fluoxetine), Celexa (citalopram), Paxil (paroxetine) และ Zoloft (sertraline)
  • Tricyclic antidepressants (TCAs) เป็นยากล่อมประสาทที่เก่ากว่าซึ่งใช้ไม่บ่อยในปัจจุบันเนื่องจากยาใหม่ ๆ มีโอกาสน้อยที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียง TCA เหล่านี้บางส่วน ได้แก่ Elavil (amitriptyline), Adapin (doxepin), Vivactil (protriptyline) และ Surmontil (trimipramine)
  • สารยับยั้งโมโนมีนออกซิเดส Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs) อาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น รวมทั้งนาร์ดิล (ฟีเนลิซีน), มาร์แพลน (ไอโซคาร์บอกซาซิด) และพาร์เนท (ทรานิลไซโปรมีน)
  • ยากล่อมประสาทผิดปกติ (Atypical antidepressants) เป็นกลุ่มของยากล่อมประสาทที่ทำงานแตกต่างจากยาต้านอาการซึมเศร้าอื่น ๆ และด้วยเหตุนี้จึงไม่เหมาะสมกับกลุ่มอื่น ๆ Remeron (mirtazapine) เป็นยากล่อมประสาทที่ผิดปกติซึ่งเชื่อมโยงกับการเพิ่มของน้ำหนักในการวิจัย1

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าประมาณ 10% ของผู้ที่ใช้ SSRIs นานกว่า 6 เดือนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น2

มีทฤษฎีสองสามข้อเกี่ยวกับสาเหตุที่น้ำหนักขึ้นอาจเกิดขึ้นกับการใช้ยากล่อมประสาท แต่ไม่มีข้อสรุปที่เป็นรูปธรรม มีหลายปัจจัยที่สามารถมีบทบาท เนื่องจากยากล่อมประสาทช่วยลดความรู้สึกซึมเศร้า ผู้คนอาจรู้สึกอยากอาหารที่เคยสูญเสียไปเมื่อรู้สึกหดหู่ใจ ยาบางชนิด เช่น Remeron อาจทำให้อยากอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความอยากอาหารและกิจกรรมที่เปลี่ยนไปอันเป็นผลมาจากภาวะซึมเศร้าอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่ขึ้นกับการใช้ยาแก้ซึมเศร้า

อย่างไรก็ดี ยาแก้ซึมเศร้าของคุณอาจไม่ใช่สาเหตุของการเพิ่มน้ำหนักของคุณ อย่าหยุดทานยากล่อมประสาทโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ที่สั่งจ่ายยานะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *