ลูกในท้องแข็งแรง เริ่มต้นที่แม่กระฉับกระเฉง

0

หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดจำเป็นต้องมีกิจกรรมทางกายเพื่อรักษาความกระฉับกระเฉงในชีวิต ไม่ว่าจะในช่วงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด คุณแม่ก็สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมือนเดิม โดยไม่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ ทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ทั้งของแม่และทารกน้อยในท้องด้วย

กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายใดๆ ที่มีการใช้กล้ามเนื้อแบ่งได้เป็น 3 ระดับตามการเคลื่อนไหว ได้แก่ ระดับเบา ระดับปานกลาง และระดับหนัก (การออกกำลังกายจัดเป็นกิจกรรมทางกายระดับหนัก) ส่วนพฤติกรรมเนือยนิ่งหรือกิจกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) หมายถึง กิจกรรมที่แทบไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งหมายรวมถึงการนั่ง และการนอน (ไม่นับรวมการนอนหลับ) เช่น การนั่งดูโทรทัศน์ การนั่งเล่นเกม การใช้โทรศัพท์มือถือ

ประโยชน์จากการทำกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

1. เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระจากการตั้งครรภ์ในแต่ละช่วง และลดอาการไม่พึงประสงค์จากการตั้งครรภ์ เช่น ขาบวม แพ้ท้อง หงุดหงิด เครียด ปวดคอ ปวดหลัง น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ วิงเวียนศีรษะ กรดไหลย้อน เป็นต้น นอกจากนี้ หากทำกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น การขับถ่ายปกติ ไม่มีปัญหาท้องผูก ช่วยเผาผลาญไขมัน ทำให้คุณแม่รับประทานอาหารได้มากขึ้นโดยไม่อ้วน

2. ช่วยให้จิตใจแจ่มใสจากร่างกายที่กระฉับกระเฉง เนื่องจากการทำกิจกรรมทางกายในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดจะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ทำให้คุณแม่รู้สึกปลอดโปร่ง สดชื่นสบายตัว กระฉับกระเฉง ทำให้คุณแม่รู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองสูงขึ้น ทั้งยังช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของคุณแม่แล้ว สิ่งที่ตามมาคือทำให้เบบี๋ในครรภ์มีสุขภาพกายที่ดี แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจ มีพัฒนาการที่ดี

3. ช่วยพัฒนาการของทารกในครรภ์และน้ำหนักทารกหลังคลอด จากการศึกษาพบว่าเด็กทารกที่คลอดจากแม่ที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในช่วงตั้งครรภ์ มีการทำงานของสมองเจริญเติบโตเร็วกว่ากลุ่มแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่ออกกำลังกาย โดยการทำงานของสมองทารกในขณะที่อายุ 12 วันเทียบได้กับเด็กทารกอายุ 4 เดือน การออกกำลังกายอาจจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังสมองของทารก ซึ่งเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของสารเคมีที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาสมอง จึงทำให้สมองเด็กทารกมีการทำงานที่ดีขึ้น มีผลต่อการพัฒนาทักษะภาษาและทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อของทารก นอกจากนี้ ยังพบว่าความยาวของลำตัว และน้ำหนักทารกแรกเกิดจากแม่ที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในช่วงตั้งครรภ์ จะมากกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ออกกำลังกายอีกด้วย 

4. ช่วยให้คลอดง่าย โดยคุณแม่ที่ทำกิจกรรมทางกายในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานแข็งแรงยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มพลังและความอดทนเมื่อต้องเจ็บครรภ์เป็นเวลานานและตอนเบ่งคลอด นอกจากนี้ยังช่วยให้รูปร่างสวยงาม เข้ารูปเร็ว ฟื้นตัวเร็ว กลับไปทำงานหลังคลอดได้เร็ว

ทั้งนี้ การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งทำได้โดยลุกเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่งหรือนอนราบ ทุก 1-2 ชั่วโมง ด้วยการลุกยืน เดินไปมา ยืดเหยียดร่างกาย โดยเฉพาะตอนนั่งทำงาน นั่งประชุม ใช้คอมพิวเตอร์ นั่งดูโทรทัศน์ ใช้โทรศัพท์มือถือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *