เปิดเทอมลูกไม่ป่วยด้วยทริคป้องกันตัวจาก 5 โรคฮิต

0

เปิดเทอม เป็นช่วงเวลาที่เด็กได้เรียน และรวมตัวทำกิจกรรมในโรงเรียน ทำให้เกิดการสัมผัสซึ่งกันและกัน หรือใช้สิ่งของร่วมกันกับเพื่อนในห้อง นำไปสู่ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะ 5 โรคฮอตฮิตอย่าง โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และโรคมือ เท้า ปาก

เพื่อให้เจ้าตัวซนสุขภาพดีห่างไกลจากความเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยโรคฮอตฮิตทั้ง 5 โรค อันได้แก่ โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และโรคมือ เท้า ปาก พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องสอนรวมถึงฝึกลูกอย่างจริงจังในการดูแลและป้องกันตัวจากโรคเหล่านี้ เพราะขณะที่ลูกไปโรงเรียนหรืออยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กไม่มีพ่อแม่คอยดูแลปกป้อง และนี่คือ ป้องกันตัวจาก 5 โรคฮิต ที่มักแพร่ระบาดในช่วงเปิดเทอม

การป้องกันตัวจากโรคไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่

1. ปิดจมูกเมื่อไอ จาม

2. ล้างมือให้สะอาด ล้างมือบ่อย ๆ

3. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยโรคไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่

4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย หรือเมื่ออยู่ในที่ที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก

5. หากป่วยด้วยโรคไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่ให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย

การป้องกันตัวจากโรคตาแดง

1. ไม่ใกล้ชิดคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดง

2. ล้างมือให้สะอาด ล้างมือบ่อย ๆ

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือขยี้หน้าตา

4. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ

5. ถ้าฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที

6. หากป่วยด้วยโรคตาแดงให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย

การป้องกันตัวจากโรคอุจจาระร่วง

1. ไม่รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

2. ดื่มน้ำ น้ำแข็ง ที่สะอาด ได้มาตรฐาน

3. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารค้างมื้อให้อุ่นร้อนทั่วถึงก่อนรับประทาน

4. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง

การป้องกันตัวจากโรคมือ เท้า ปาก

1. ตัดเล็บลูกให้สั้นอยู่เสมอ

2. ล้างมือให้สะอาด ล้างมือบ่อย ๆ

3. ระมัดระวังความสะอาดของน้ำ อาหารและสิ่งของที่เด็กอาจเอาเข้าปาก

4. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

5. หากป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปากให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย

นอกจากป้องกันตัวเองจากโรคแล้ว สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับลูก ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *