ครรภ์นี้เสี่ยงไหม? รู้ไว้เพื่อความปลอดภัยของเบบี๋

0

ภาวะครรภ์เสี่ยง หรือ ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง หมายถึง การตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อแม่และทารกในครรภ์ โดยอาจทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้ทั้งในขณะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่ทำให้เกิดภาวะครรภ์เสี่ยง เรารวบรวมคำตอบมาให้แล้ว

ทารกแรกเกิดอาจมีความผิดปกติ หากคุณแม่มีภาวะครรภ์เสี่ยงดังต่อไปนี้

1. อายุของคุณแม่

• ตั้งครรภ์โดยที่มีอายุน้อยกว่า 17 ปี คุณแม่ที่อายุน้อย จะมีความเสี่ยง เช่น การเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด, ลูกตัวเล็ก, ความดันเลือดสูงระหว่างการตั้งครรภ์ หรือ ครรภ์เป็นพิษ, โรคซึมเศร้าหลังตั้งครรภ์ เป็นต้น 

• ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี คุณแม่ที่อายุมาก ก็จะพบความเสี่ยงที่มากกว่า เช่น การแท้ง, โรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์, ครรภ์เป็นพิษ, ความผิดปกติทางพันธุกรรมของทางรก เช่น ดาวน์ซินโดรม เป็นต้น

2. คุณแม่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ผิดปกติ

• เคยมีทารกเสียชีวิตในครรภ์ หรือเสียชีวิตเมื่อแรกเกิด

• เคยแท้งเอง มากกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน

• ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมากกว่า 4000 กรัม

• มีภาวะครรภ์เป็นพิษ (มีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 อาการ น้ำหนักตัว เพิ่มขึ้น, บวม, ปวดศีรษะ, ความดันโลหิตสูง, จุกแน่นใต้ชายโครง, ลูกดิ้นน้อยลง และท้องไม่โตตามอายุครรภ์) ในท้องก่อนหน้า

• เคยมีประวัติคลอดก่อนกำหนด

• มีประวัติตั้งครรภ์แฝด ภาวะรกเกาะต่ำ ภาวะรกเสื่อม ภาวะน้ำคร่ำน้อย

3. คุณแม่มีโรคประจำตัว หรือมีปัญหาสุขภาพ

โรคประจำตัวของคุณแม่มีผลต่อสุขภาพระหว่างการตั้งครรภ์ โดยโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพอาจทำให้การตั้งครรภ์แย่ลงมีภาวะแทรกซ้อน หรือการตั้งครรภ์อาจทำให้โรคที่เป็นอยู่แย่ลงหรือควบคุมได้ยากขึ้น สำหรับโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพที่อาจนำไปสู่ภาวะครรภ์เสี่ยง ได้แก่

• โรคความดันโลหิตสูง ภาวะนี้มีอันตรายและสามารถทำให้เกิดครรภ์เป็นพิษได้ 

• โรคเบาหวาน โดยอันตรายของโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ ทำให้มีความเสี่ยงต่อภาวะต่างๆ อาทิ ครรภ์เป็นพิษ ติดเชื้อของกรวยไต การเกิดความดันโลหิตสูง ทารกมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทารกมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

• โรคหอบหืด โดยภาวะนี้อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ได้

• โรคตับ โดยอาจเกิดการคลอดก่อนกำหนด การตกเลือดภายหลังคลอด และทารกแรกเกิดจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ

• โรคไต โดยอาจเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ เสี่ยงต่อการแท้ง ทารกมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดสูง ทารกมีการเจริญเติบโต

• โรคหัวใจ โดยคุณแม่อาจจะเกิดภาวะหัวใจวายได้ ในขณะที่ลูกในครรภ์ก็มักจะมีการเจริญเติบโตไม่ค่อยดี 

• โรคติดเชื้อต่างๆ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่นโรคเอดส์ โรคเริม โรคซิฟิลิส เป็นต้น 

4. พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณแม่

• ดื่มเหล้า โดยอาจเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด การแท้ง ทารกพิการแต่กำเนิด หรือมีผลต่อพัฒนาการของทารก

• ติดยาเสพติด หรือใช้สารเสพติดอื่นๆ โดยอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ ขณะตั้งครรภ์ เสี่ยงตกเลือดอย่างรุนแรง

ภาวะครรภ์เสี่ยงมีอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่และทารกเป็นอย่างมาก ดังนั้น คุณแม่ควรเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ด้วยการไปพบแพทย์ รวมถึงไปฝากครรภ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *