“ไอโอดีน” สำคัญแค่ไหน ทำไมร่างกายไม่ควรขาด??

0

แร่ธาตุหรือเกลือแร่เป็นสารอาหารประเภทหนึ่งที่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้ ความสำคัญของแร่ธาตุมีตั้งแต่เป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อบางอย่างเป็นส่วนของสารต่างๆ รวมถึงช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้ทำหน้าที่ปกติ และหนึ่งในแร่ธาตุที่เราคุ้นเคยกันดีในฐานะแร่ธาตุที่มีความสำคัญและร่างกายขาดไม่ได้ก็คือ “ไอโอดีน

ไอโอดีน (Iodine)

หรือ ไอโอไดด์เป็นธาตุเคมีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติแต่มีมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ พบมากในดินและน้ำแถบที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ ชายทะเล และทะเล ซึ่งเป็นผลให้พืชผักและสัตว์จากทะเลมีสารไอโอดีนมากด้วยแหล่งที่พบไอโอดีนตามธรรมชาติ

ได้แก่ สาหร่ายทะเลสีน้ำตาล อาหารทะเลทุกชนิด ปลาทะเล กุ้ง ปู หอย หัวหอม ผักที่ปลูกในดินที่มีแร่ธาตุไอโอดีน รวมถึงเกลือสมุทร เกลืออนามัย

Iodine (3) Iodine (2) Iodine (1)

ไอโอดีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ใช้สร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมเมตาบอลิซึมของร่างกาย เร่งกายหายใจ ควบคุมการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ ในร่างกาย ที่สำคัญคือควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย จำเป็นต่อการเจริญและพัฒนาการของสมอง ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอกซินที่อยู่ในต่อมไทรอยด์ป้องกันโรคคอพอก

หากร่างกายได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอ ก็จะทำให้เกิด โรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งมีผลต่อการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอันได้แก่…

  • ความคิดความอ่านช้าลง
  • ร่างกายขาดพลังงาน
  • หนาวง่าย
  • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  • เกิดโรคคอพอก
  • ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ
  • สติปัญญาพัฒนาด้อยกว่าปกติ (โรคเอ๋อ)
  • พัฒนาการทางร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์ (ร่างกายแคระแกร็น)
  • ในหญิงตั้งครรภ์หากขาดไอโอดีนจะส่งผลให้ทารกมีพัฒนาการของสมองและระบบประสาทที่ช้ากว่าปกติ และหากขาดไอโอดีนในระดับรุนแรง อาจทำให้แท้งหรือเกิดความพิการแต่กำเนิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *