ลมหนาวมาก็ยังสตรอง ด้วยทริคสุขภาพดีห่างไกลโรค

0

ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งบางพื้นที่จะมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความที่อากาศหนาวเย็นอาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน จนทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง

โรคที่มักเกิดขึ้นบ่อยในฤดูหนาว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ

2. โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง

3. โรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆ ในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ โรคหัด

4. ภัยสุขภาพ จากการขาดอากาศหายใจจากการสูดดมก๊าซพิษจากอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความอบอุ่นร่างกาย และการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว ได้แก่ อันตรายจากการดื่มสุราแก้หนาว อันตรายจากการท่องเที่ยวในฤดูหนาว

เคล็ดลับสุขภาพดีห่างไกลโรคช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารต้องปรุงให้สุก รับประทานขณะที่สะอาดเพิ่งปรุงเสร็จใหม่ ๆ หลีกเลี่ยงอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ หากซื้ออาหารปรุงสำเร็จที่ร้านทำไว้นานแล้ว ควรอุ่นอาหารก่อนรับประทานเสมอ

2. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่บ่อยครั้ง เพื่อชำระล้างเชื้อโรคหลายชนิดที่มืออาจไปสัมผัสโดยไม่รู้ตัว

3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและกระตุ้นให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นภายใน

4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดยควรคำนึงถึงชั่วโมงในการนอนและการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ

5. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ สวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ส่วนผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและพักในเต็นท์ ควรเตรียมเครื่องนุ่งห่มเครื่องกันหนาวให้เพียงพอ และจุดที่จะต้องให้ความอบอุ่นเป็นพิเศษ คือ ศีรษะ คอ และหน้าอก เนื่องจากมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ใกล้ผิวหนังและไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญ หากอวัยวะขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงก็จะเป็นอันตรายได้

6. ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ไม่ควรก่อไฟผิงเพื่อแก้หนาว เพราะควันจากการก่อไฟจะระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

7. ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เพราะนอกจากจะไม่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้ว ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อน กดประสาททำให้ง่วงซึมและหมดสติโดยไม่รู้สึกตัว หากมีโรคประจำตัวจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้  

8. หากมีการท่องเที่ยวบนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต้องระมัดระวังมิให้ถูกไรอ่อนกัดเพราะจะทำให้เกิดโรคสครับไทฟัส หรือโรคไข้รากสาด ซึ่งมีตัวไรอ่อนเป็นพาหะ (ตัวไรอ่อนอาศัยอยู่ตามกอไม้กอหญ้าใกล้กับพื้นดิน) โดยการสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดและทายากันยุง หลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่มีตัวไรอ่อนชุกชุม หลังออกจากป่าให้รีบอาบน้ำสระผม และนำเสื้อผ้าที่สวมใส่มาซักให้สะอาดด้วยผงซักฟอกเข้มข้น เพราะอาจมีตัวไรอ่อนติดมากับร่างกายหรือเสื้อผ้าได้

นอกจากนี้อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอ การดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอุ่นๆ จะช่วยบรรเทาความหนาวได้ดี อีกทั้งน้ำอุ่นยังช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *