อากาศเปลี่ยนทำผู้สูงวัยป่วยง่าย สร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยการออกกำลังกาย

0

อากาศช่วงนี้เดี๋ยวแดดจัด เดี๋ยวฝนตก  ไม่แปลกที่หลายคนจะป่วยได้ง่าย ยิ่งเหล่าผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะหากป่วยเป็นไข้หวัดแล้วร่างกายอ่อนแอ อาจส่งผลให้มีอาการรุนแรงได้ หนึ่งในวิธีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคที่ทำได้ง่าย คือ การออกกำลังกาย

ความที่ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการเสื่อมสภาพ เนื่องจากร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก การออกกำลังกายจึงควรทำด้วยความระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โดยเริ่มจากการ Warm up ร่างกายทุกครั้งก่อนออกกำลังกาย ควรเริ่มจากเบาก่อน หลีกเลี่ยงการกลั้นหายใจขณะออกแรง หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีการแข่งขันหรือกดดัน  และปิดท้ายด้วยการ Cool down ร่างกายทุกครั้งหลังออกกำลังกาย

ข้อแนะนำในการออกกำลังกายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวที่ดี มีทั้งหมด 3 ช่วง ดังนี้

1. ช่วงอบอุ่นร่างกาย โดยการเคลื่อนไหวร่างกายเบา ๆ ประมาณ 5-10 นาที เช่น การเดิน หรือย่ำเท้าอยู่กับที่ จากนั้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

2. ช่วงออกกำลังกาย ออกกำลังกาย 15-20 นาที ประกอบด้วย การทรงตัว การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการเสริมสร้างของหัวใจและปอดให้แข็งแรง เช่น การเดิน เต้นรำ ฟ้อนรำ วิ่งเหยาะ ปั่นจักรยาน รำไทเก็ก รำไม้พลอง

3. ช่วงคลายอุ่นร่างกาย ประมาณ 5-10 นาที ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายเบา ๆ เช่น การเดิน หรือย่ำเท้าอยู่กับที่ และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ข้อดีจากการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

1. ช่วยต้านทานโรค การได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และถูกวิธี ส่งผลให้ร่างกายมีความแข็งแรงและระบบการทำงานภายในร่างกายยังทำงานได้เป็นปกติ

2. ชะลอการเสื่อมของอวัยวะ เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ ระบบการทำงานของร่างกายจะเริ่มมีความอ่อนแอลง การออกกำลังกายจึงช่วยให้ความแข็งแรงของระบบการทำงานร่างกาย ได้ทำงานเป็นปกติอีกครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการออกกำลังกายของแต่ละบุคคลด้วย

3. ช่วยในการทรงตัวและมีรูปร่างดีขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตามวัย กระดูกบางลง มวลกล้ามเนื้อลดลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีปัญหาการทรงตัว การเดินและการเคลื่อนไหว ที่อาจมาจากการมีน้ำหนักตัวมากเกินไป รวมถึงการมีอาการเจ็บปวดตามข้อต่อร่างกายได้บ่อย ๆ ดังนั้น การออกกำลังกายจึงช่วยเพิ่มการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ หรือการฝึกฝนกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทรงตัวให้ดีขึ้น

4. ช่วยสร้างสุขภาพจิตที่ดีขึ้น การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีร่างกายและระบบภายในที่แข็งแรงแล้ว ยังช่วยในการสร้างสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วย เมื่อไม่มีโรคภัยหรืออาการเจ็บป่วยมารุมเร้า ก็จะช่วยลดความกังวลด้านสุขภาพด้วย

5. ส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ สิ่งที่เคยทำได้อย่างรวดเร็วในตอนที่ยังหนุ่มสาวก็จะทำได้ช้าลง ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การลุก การนั่ง หรือกิจกรรมที่อาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายมาก ๆ ก็จะทำได้ไม่ไหว การออกกำลังกาย จึงช่วยให้ผู้สูงอายุยังสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ เนื่องจากการมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น

ทั้งนี้ การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอาจจะรวมถึงการมีกิจกรรมทางกายด้วย เช่น การทำงานบ้าน หรือการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการออกแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *