“ห่วงใย” เทคโนโลยีช่วยดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ผ่านแอป-ไลน์

0

ในยุคที่ยาเสพติดระบาดหนักและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้มีผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก หากปล่อยไว้ย่อมอันตรายทั้งกับตัวผู้เสพและสังคม การนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรักษาที่สถานพยาบาลอย่างเดียว เพราะยุคนี้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกในการรักษา

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงบริการได้เท่าเทียมและทั่วถึง ให้ผู้ป่วยรวมถึงกลุ่มเสี่ยงและครอบครัวผู้ป่วย ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย ด้วยการบำบัดรักษา ที่ได้มาตรฐาน มีเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

ในปัจจุบัน สบยช. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วย เช่น การให้คำปรึกษาทางไกล ผ่านระบบ tele medicine ซึ่งคุณหมอจะสามารถพูดคุยกับคนไข้ได้แบบ Real time เห็นหน้าตา และรับรู้อารมณ์ของผู้ป่วย ช่วยให้แพทย์ประเมิน อาการของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

นอกจาก tele medicine แล้ว อีกหนึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ช่วยดูแลผู้ป่วยที่น่าสนใจจาก สบยช. คือ แอปพลิเคชั่น “ห่วงใย DMS”  แอปพลิเคชั่นดีสำหรับผู้ป่วยยาเสพติดและญาติ ซึ่งจะคอยช่วยกันดูแล คอยติดตาม รวมถึงวางแผนการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด ตามแผนการดูแลที่ได้รับการประเมินและจัดสรรจากโรงพยาบาลในกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ป่วยสามารถดูกิจกรรมที่ได้รับคำแนะนำให้ทำตามแผนการดูแล บันทึกประจำวัน ดูนัดหมาย และความรู้ต่าง ๆ ได้ ทั้วยังช่วยเรื่องของการนัดหมายผู้ป่วยให้เข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอีกด้วย

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด คือ Line Official “ห่วงใย” ระบบแชทบ็อตตอบคำถามอัตโนมัติ ที่จะตอบได้ทุกเรื่องเพื่อประเมินตัวเองเกี่ยวกับการติดสารเสพติดและการให้คำปรึกษาทั้งสำหรับผู้เสพ และสำหรับบุคคลใกล้ชิดที่อยากให้ความช่วยเหลือคนที่เรารักให้สามารถ ลด ละ เลิก การใช้ยาและสารเสพติด ซึ่งนับว่าเป็นการตอบโจทย์การเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์สำหรับยุคดิจิทัล สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติด รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถเพิ่มเพื่อน Line Official “ห่วงใย” โดยพิมพ์คำว่า “@1165huangyai”ในช่องค้นหาก็สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติม

ภายใน Line Official “ห่วงใย” จะพบกับเมนูต่างๆ เช่น การประเมินตนเองว่า ติด/ ไม่ติด นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมคำถามที่พบบ่อย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ติดยาและสารเสพติด ในส่วนของผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเลิกสารเสพติด มีคำแนะนำเพื่อเลี่ยงสถานการณ์ที่จะต้องกลับไปใช้ยา หรือกระบวนการปรับความคิดสู่การปฏิบัติ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นห่วงบุตรหลานวัยรุ่น จะมีวิธีสังเกตอาการผู้ใช้ยารูปแบบต่าง ๆ เพื่อคอยดูแลอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ และสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

ใครที่มีญาติสนิทมิตรสหาย เสี่ยงติดยาเสพติดหรือต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด แนะนำให้ ส่งต่อ Line Official ห่วงใย หรือลิงค์แอปพลิเคชั่น ห่วงใย DMS เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการปัญหายาเสพติด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *