Health Tech ในปี 2023 ที่ช่วยพัฒนาและควบคุมน้ำหนักได้ด้วยสมาร์ทโฟน

0

เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น เว็บไซต์ Nice.org.uk ได้เผยแพร่บทความที่เกี่ยวกับ 4 แพลตฟอร์มเสมือนจริงที่จะเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องของการดูแลด้านน้ำหนัก โดยสามารถใช้โปรแกรมดิจิทัล 4 โปรแกรมเพื่อช่วยให้ NHS (National Health Service) ให้บริการการจัดการน้ำหนักโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการใช้ยาในอังกฤษ NICE กล่าวในคำแนะนำ

บุคคลที่ถูกส่งต่อไปยังบริการเหล่านี้จะเข้าเกณฑ์ในการเข้าถึงยาควบคุมน้ำหนัก โดยมีอาการร่วมที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักอย่างน้อย 1 รายการ เช่น เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง และมีดัชนีมวลกาย (BMI) อย่างน้อย 35.0 กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือที่ เกณฑ์ขั้นต่ำในบางกรณี

พวกเขาจะได้รับการประเมินทางคลินิกก่อนเริ่มการรักษา และทีมผู้เชี่ยวชาญจะให้การดูแลแบบเสมือนจริงโดยใช้แพลตฟอร์มผ่านทางแอปหรือคอมพิวเตอร์ทั้ง 4 ได้แก่

1.Liva

2.Oviva

3.Roczen

4.Second Nature

แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงการสนับสนุนด้านจิตใจและการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงของอันตราย เช่น จากความผิดปกติของการรับประทานอาหารและปัญหาสุขภาพจิต

โปรแกรมดิจิทัลบางโปรแกรมมีความสามารถในการสั่งจ่ายยาควบคุมน้ำหนัก เช่น เซมากลูไทด์ (Wegovy, Novo Nordisk) หรือลิรากลูไทด์ (Saxenda, Novo Nordisk) ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ ต้องจัดส่งยาควบคู่ไปกับแพ็กเกจการดูแลควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารแคลอรี่ต่ำและออกกำลังกายเพิ่มขึ้นในผู้ใหญ่ Wegovy ยังไม่เปิดตัวในสหราชอาณาจักร

โปรแกรมอื่นๆ สามารถรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาควบคุมน้ำหนักกับทีมงาน NHS เพื่อสนับสนุนการสั่งจ่ายยาควบคุมน้ำหนัก และยังให้บริการแบบครบวงจรแบบเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย

ผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิกบอกกับคณะกรรมการอิสระว่ามีการกระจายบริการเฉพาะทางเหล่านี้ไม่เท่าเทียมกันในอังกฤษ โดยบางคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีบริการเลย และต้องรอคิวนาน

ความสามารถในการใช้บริการที่เปิดใช้งานดิจิทัลจะช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการเดินทางเพื่อนัดหมาย และผู้ที่ยินดีรับการปฏิบัติแบบเสมือนจริง

แพลตฟอร์มทั้งสี่นี้สามารถให้ทางเลือกในการเข้าถึงการสนับสนุนการจัดการน้ำหนักสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีบริการการจัดการน้ำหนักโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือสำหรับผู้ที่อยู่ในรายชื่อรอและยินดีที่ได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยนอกโรงพยาบาล

หลักฐานเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าการลดน้ำหนักของผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันในระยะเวลา 2 ปี เมื่อเทียบกับบริการจัดการน้ำหนักโดยผู้เชี่ยวชาญแบบไปเจอหน้ากัน

ดังนั้น นี่จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ซึ่งเป็นสวัสดิการของสหราชอาณาจักร ไม่แน่ว่าในประเทศไทยของเราอาจได้นำมาพัฒนาปรับใช้ได้เหมือนกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *