เครื่องประเมินระดับน้ำตาลจากลมหายใจ รู้ผลไว ไม่เจ็บตัว

0

การตรวจสุขภาพแบบ Non-invasive หรือการรับบริการทางสุขภาพแบบไม่ต้องเจ็บตัว เป็นเรื่องที่การแพทย์ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างมากในยุคนี้ สำหรับประเทศไทยบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกกับ “เครื่องประเมินระดับน้ำตาลจากลมหายใจ” นวัตกรรมสุดไฮเทคที่สามารถตรวจวัดสภาวะทางสุขภาพด้วยลมหายใจ

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด คือ การวัดระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือด ว่าร่างกายควบคุมน้ำตาลได้ดีหรือไม่ เป็นการตรวจที่ช่วยคัดกรองและวินิจฉัยผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวานได้ อีกทั้งยังสามารถติดตามระดับน้ำตาลในเลือด

ใช้ประเมินการรักษาและความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน รวมถึงสามารถป้องกันอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน เมื่อมีอาการระดับน้ำตาลในเลือดสูง หรือต่ำเกินไป

เครื่องประเมินระดับน้ำตาลจากลมหายใจ เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถตรวจวัดสภาวะทางสุขภาพด้วยลมหายใจ โดยเริ่มจากการตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน อันเป็นผลงานจากการวิจัยและพัฒนาของ บริษัท เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด (Health Innovision Company : HIC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2554 มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ บริษัทได้รับการยอมรับในด้านโซลูชันการวิเคราะห์ลมหายใจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น เบาหวาน มะเร็ง และโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19

หลังจากการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 14 ปี บริษัทฯได้ค้นพบนวัตกรรมสำหรับใช้ประเมินระดับน้ำตาลจากลมหายใจ อุปกรณ์ดังกล่าวจะวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาลในลมหายใจและให้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องมีการใช้เข็มเจาะหรือการฝึกอบรมเฉพาะทาง ซึ่งสำเร็จเป็นเครื่องแรกของโลก ได้จดสิทธิบัตรไปแล้ว 13 ประเทศ กับ 1 ทวีป

เมื่อเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานด้วยเครื่องประเมินระดับน้ำตาลจากลมหายใจกับการตรวจสอบด้วยการเจาะเลือดจะเห็นว่า ผู้ป่วยเบาหวานจำนวนไม่น้อยปฏิเสธการตรวจสอบด้วยการเจาะเลือด หรือเกิดความเครียดเมื่อต้องเจาะเลือด เนื่องจากการใช้งานที่ยุ่งยากและอาจทำให้เจ็บตัว รวมถึงกลัวที่จะใช้อุปกรณ์ด้วยตนเอง ส่วนเครื่องประเมินระดับน้ำตาลจากลมหายใจนั้นไม่ก่อให้เกิดการเจ็บจากการใช้เข็ม สะดวกต่อการใช้งาน ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ

ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่สามารถผลิตเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมทางสุขภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับวงการเทคโนโลยีสุขภาพ หรือ Health Tech ของประเทศไทย ที่จะก้าวหน้าไปในอนาคต กับการตรวจสุขภาพแบบ Non-invasive หรือการรับบริการทางสุขภาพแบบไม่ต้องเจ็บตัว เป็นเรื่องที่การแพทย์ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างมากในยุคต่อจากนี้ไป

จะเห็นได้ว่า จากพื้นฐานองค์ความรู้นี้ จะนำไปสู่การตรวจหาปัญหาทางสุขภาพอื่น ๆ ได้อีก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาคมโลก ในการสร้างเสริมสุขภาวะ และการมีชีวิตที่เป็นปกติสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *