การใส่เครื่องติดตามดิจิตอลตลอด 12 เดือน ช่วยกระตุ้นการออกกำลังกายจริงหรือไม่?

0

Physical activity (PA) หรือที่เราพูดกันติดปากว่าคือ การออกกำลังกาย เป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันและรักษาโรคอ้วน การแทรกแซงด้านสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (eHealth) เช่น การตรวจสอบกิจกรรมผ่านที่สวมใส่ได้และแอปสมาร์ทโฟน อาจส่งเสริมการปฏิบัติตาม PA เป็นประจำและการลดน้ำหนักที่ประสบความสำเร็จ การทบทวนนี้เน้นที่หลักฐานสำหรับการแทรกแซง eHealth ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการลดน้ำหนัก

อุปกรณ์สวมใส่สามารถเพิ่ม PA และเกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักในระดับปานกลางในบุคคลวัยกลางคน/วัยสูงอายุ โดยมีผลกระทบที่น่าเชื่อน้อยกว่าในระยะยาว เป็นอันว่ามากกว่า 1 ปี และในคนที่อายุน้อยกว่า ข้อมูลสำหรับการแทรกแซง เช่น แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ SMS และการออกกำลังกายนั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่า การตรวจสอบการแทรกแซง eHealth ทั้งหมดมักถูกจำกัดโดยการออกแบบการศึกษาหลายรูปแบบที่ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนอาหารร่วมกัน ทำให้การมีส่วนร่วมโดยอิสระของการแทรกแซง eHealth แต่ละรายการเกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่ท้าทายในการประเมินด้วยเช่นกัน

อิทธิพลของอุปกรณ์สวมใส่ต่อการออกกำลังกาย เป็นอย่างไร?

อุปกรณ์สวมใส่เป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับได้สำหรับกลุ่มประชากรที่หลากหลาย การศึกษา TRIPPA ของสิงคโปร์สุ่มผู้เข้าร่วม 800 คนที่มีอายุระหว่าง 21-65 ปีเป็น 4 กลุ่ม: ตัวติดตามกิจกรรมของ Fitbit, ตัวติดตามพร้อมสิ่งจูงใจด้วยรางวัลเงินสด, ตัวติดตามพร้อมสิ่งจูงใจหรือการควบคุมเพื่อการกุศลอื่นๆ การประเมินกิจกรรมทางกายที่ต้องใช้แรงปานกลาง (Moderately Vigorous Physical Activity หรือ MVPA) ซึ่งเป็นการวัดผลลัพธ์หลัก ทำขึ้นเมื่อสิ้นสุดการแทรกแซง ที่ 6 เดือนและ 12 เดือน ในช่วง 6 เดือน แรงจูงใจด้านเงินสดนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเพิ่ม MVPA ขึ้น 29 รอบต่อนาทีต่อสัปดาห์ เมื่อครบ 12 เดือน ตัวติดตามกิจกรรมที่มีหรือไม่มีสิ่งจูงใจ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการลดลงของ MVPA ขั้นต่ำ/สัปดาห์ ที่สังเกตได้ภายในกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีการปรับปรุงในผลลัพธ์ด้านสุขภาพอื่นๆ

แปลอย่างเข้าใจได้ง่ายเลยก็คือ การใส่เครื่องติดตามแบบสวมใส่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสายรัดข้อมือ หรือนาฬิกา หรืออื่นๆ นั้น จะได้ผลเป็นอย่างดีใน 6 เดือนแรก และแม้จะมีความน่าเบื่อใน 12 เดือนต่อมา ก็ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่เช่นเดิม โดยที่กลายเป็นกิจวัตรไปแล้วนั่นเองค่ะ

ที่มา: https://link.springer.com/article/10.1007/s13679-021-00461-x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *