สุขภาพเสีย 5 ข้อ เมื่อเรากินอาหารเร็วเกินไป!

0

จากบทความเรื่อง 8 วิธีทำให้ “กินช้าลง” ช่วยลดอ้วนได้ บอกว่า 60% ของคนที่กินเร็วมักจะกินเกิน (Over Eating) แน่นอนว่านั่นไม่ส่งผลดีต่อการลดน้ำหนัก แต่ไม่ใช่เรื่องของน้ำหนักเท่านั้น การกินเร็วไปยังส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมอื่นๆ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อนด้วยเหมือนกัน

Funny face Asian man is eating fried chicken deliciously.

  1. ภาวะดื้อต่ออินซูลิน การกินเร็วเกินไปจะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อการดื้อต่ออินซูลินที่สูงขึ้น ซึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินในระดับสูง เป็นสัญญาณของโรคเบาหวานประเภท 2 และโรคเมตาบอลิซึม
  2. โรคเบาหวานประเภท 2 การกินเร็วมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของเบาหวานชนิดที่ 2 งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้ที่กินเร็วมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้ 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่กินช้า (อ้างอิง)
  3. ภาวะอ้วนลงพุง หรือภาวะเมแทบอลิกซินโดรม (Metabolic syndrome) การกินอาหารอย่างรวดเร็วและการเพิ่มน้ำหนักอาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเผาผลาญของเพื่อนๆ เพราะจะเป็นกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจ (อ้างอิง)
  4. การย่อยอาหารไม่ดี คนที่กินอาหารเร็วมักประสบกับปัญหาการย่อยอาหารไม่ดีเป็นผลมาจากการกินเร็วเกินไป เพราะเวลาที่เรากินเร็วๆ เราจะเคี้ยวอาหารน้อยลงซึ่งอาจส่งผลต่อการย่อยอาหารได้นั่นเอง
  5. รู้สึกไม่อิ่ม หรืออิ่มยาก คนที่กินอาหารเร็วมักจะรู้สึกอิ่มน้อยกว่าคนที่กินช้า นี่อาจไม่ใช่ปัญหาสุขภาพต่อ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่อาจไปสู่การกินเกิน

สรุปแล้ว การกินเร็วอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภาวะดื้อต่ออินซูลินและการเผาผลาญที่แย่ลงด้วย นอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่การย่อยอาหารที่ไม่ดีและลดความเพลิดเพลินในการกิน ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องนี้กันดูนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *