เช็คซิ…คุณมีอาการอ่อนเพลียหลังติดเชื้อโควิด-19 หรือเปล่า?

0

เมื่อติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยแต่ละคนย่อมจะมีอาการแตกต่างกันไป ตั้งแต่ไม่มีอาการ มีอาการน้อย ไปจนถึงมีอาการรุนแรงถึงชีวิต เช่นเดียวกับเมื่อหายจากการติดเชื้อ แต่ละคนก็จะมีการฟื้นฟูร่างกายที่ต่างกัน บางคนหายจากการติดเชื้อแล้วก็กลับมาเป็นปกติเลย ขณะที่บางคนมีอาการอ่อนเพลียหลังติดเชื้อโควิด

อาการอ่อนเพลีย เป็นอาการที่บ่งบอกถึงการลดลงของสมรรถภาพทางร่างกาย และ/หรือจิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อโควิด-19 มักพบอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 ตั้งแต่ 3 เดือนนับจากวันตรวจพบเชื้อ และมีอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือน โดยปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอาการอ่อนเพลียหลังติดเชื้อโควิด-19 มีดังนี้

– เพศหญิง      

– มีประวัติโรควิตกกังวลหรือซึมเศร้า

– มีประวัติโรคปอดเรื้อรัง       

– มีความรุนแรงในระยะติดเชื้อเฉียบพลันมาก

อาการอ่อนเพลีย อาจเกิดร่วมกับอาการเหล่านี้

– มีปัญหาด้านความจำและสมาธิ

– มีอาการเจ็บขณะกลืน

– ต่อมน้ำเหลืองที่คอหรือรักแร้โต กดเจ็บ

– ออกกำลังกายแล้วเหนื่อยเกิน 1 วัน

– ปวดศีรษะ

– นอนหลับไม่สนิท

– ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

– ปวดตามข้อโดยไม่มีการอักเสบ

ทั้งนี้ หากมีอาการอ่อนเพลียร่วมกับอาการข้างต้นนานกว่า 7 วัน ควรพบแพทย์ ในส่วนของคำแนะนำสำหรับอาการอ่อนเพลีย ควรเพิ่มกิจกรรมประจำวันทีละน้อยไม่ถึงจุดอ่อนเพลีย โดยมีช่วงเวลาพักสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม หากมีอาการอ่อนเพลียหรือล้าให้หยุดพัก ไม่ควรฝืน สำหรับการเริ่มออกกำลังกายควรเริ่มระดับเบาก่อน ขณะเดียวกันให้หมั่นสังเกตระดับความเหนื่อย หรือชีพจร แล้วจึงปรับเพิ่มความหนักแบบค่อยเป็นค่อยไป

หลังจากติดเชื้อโควิด-19 ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสโควิด-19 ขึ้นมา โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก ทำให้โอกาสติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำมีน้อยมาก แต่ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาตินี้ จะค่อย ๆ ลดลงตามเวลาที่ผ่านไป หากดูแลและป้องกันตัวเองได้ไม่ดีพอก็มีโอกาสติดเชื้อได้ใหม่หลังจากหายแล้ว ในระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างครบถ้วน ควรวางแผนในการรับวัคซีนให้ครบหลังจากติดเชื้อแล้ว 3 เดือน เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันต่อโควิด-19

ผู้ที่หายจากโควิด-19 ควรหมั่นสังเกตและประเมินร่างกายตัวเองอยู่เสมอ หากพบอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจประเมินสภาพร่างกายและรับการรักษาที่เหมาะสม เพราะหากปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *