สำรวจตัวเอง..ขีดบนเล็บอาจบอกว่าคุณเป็นมะเร็ง!

0

แม้โรคมะเร็งหลายๆ ชนิดมักมาแบบไม่มีแสดงอาการใดๆ กว่าจะรู้ตัวก็ลุกลามถึงระยะที่ 3 หรือที่ 4 ซึ่งยากจะรักษาให้หายได้ อย่างไรก็ตาม มะเร็งบางชนิดก็มาพร้อมสัญญาณเตือนที่แสดงตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย (ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีอาการหรือไม่ก็ได้) หนึ่งในนั้นคือ มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาบริเวณเล็บ

การที่เล็บมีเส้นหนาๆ สีดำหรือสีน้ำตาลคล้ายกระหรือรอยฟกช้ำปรากฏขึ้นในแนวตั้งบริเวณหน้าเล็บนั้นเรียกว่า Longitudinal Melanonychia โดยบางครั้งอาจมาด้วยลักษณะเล็บเป็นเส้นขีด หรือปื้นสีน้ำตาลตามแนวยาวของเล็บจากโคนจนถึงส่วนปลายสุดของเล็บ สีมีความแตกต่างกันตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ อาจมีสีสม่ำเสมอ หรือไม่สม่ำเสมอ ขนาดเป็นได้ตั้งแต่ขีดเล็กๆ ไม่ถึง  1 มิลลิเมตร ไปจนถึงปื้นสีดำทั้งเล็บ อาจมีแค่เส้นเดียว หรือหลายเส้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว

กรณีมีเส้นเดียวอาจมีสาเหตุมาจากการเป็นไฝบริเวณโคนเล็บ เป็นต้น สำหรับกรณีที่มีเส้นหลายเส้นมักมีสาเหตุมาจากการกระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสีให้ทำงานผิดปกติ เช่น การทำให้เกิดการได้รับบาดเจ็บบริเวณเล็บ ยาบางชนิด รวมถึงอาจพบได้เป็นปกติในคนที่มีผิวสีคล้ำอีกด้วย ถึงแม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดเล็บเป็นเส้นสีน้ำตาลนั้นมักจะไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ก่อให้เกิดอันตราย แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งอาการดังกล่าวอาจเป็นอาการแสดงของมะเร็งผิวหนังได้

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (Melanoma) เป็นมะเร็งที่พบได้น้อย แต่รุนแรงมาก สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า เล็บ แขน ขา ลำตัว โดยมะเร็งชนิดนี้จะสังเกตได้จากไฝ ตุ่ม หรือก้อนสีดำเข้ม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เริ่มแรกจะส่งผลให้เกิดจุดบนผิวหนัง ดูคล้ายไฝที่มีลักษณะผิดปกติและมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะแรกก็จะรักษาให้หายได้ แต่หากล่าช้าเซลล์มะเร็งอาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ จนทำให้ยากจะรักษา

สำหรับมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาบริเวณเล็บ (Nail Melanoma) พบได้ไม่บ่อย แต่มีความรุนแรง ดังนั้น จึงเป็นโรคที่ควรได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการกระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ต่อมน้ำเหลืองและบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย การวินิจฉัยอาศัยการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

สำหรับอาการแสดงที่ทำให้สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็ง มีดังนี้

1. เส้นสีน้ำตาล หรือดำบริเวณเล็บที่มีขอบเขตไม่ชัดเจน สีไม่สม่ำเสมอ มีขนาดใหญ่มากกว่าหรือเท่ากับ 3 มิลลิเมตร หรือมีการเปลี่ยนสีและขนาด

2. พบอาการแสดงอื่นๆ นอกจากเส้นสีน้ำตาลที่เล็บร่วมด้วย เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของผิวเล็บ มีเม็ดสีกระจายผิดปกติที่ขอบเล็บ (Hutchinson’s sign) มีแผล มีก้อน หรือเลือดออกง่าย เล็บแยกออกจากฐานด้านล่าง เป็นต้น

3. เริ่มมีอาการครั้งแรกในวัยกลางคน หรือในวัยสูงอายุ ร่วมกับมีประวัติครอบครัวของการเป็นมะเร็งชนิดนี้มาก่อน ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งได้

ดังนั้น กรณีที่พบเส้นสีน้ำตาลที่เล็บที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงทีก่อนอาการจะลุกลามและรุนแรงจนยากจะรักษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *