“อาการสมองเสื่อมถอย” ของแถมที่ต้องระวังหลังติดโควิด

0

อาการของโรคโควิด-19 โดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกับการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ มึนศีรษะ หอบเหนื่อย หายใจเร็ว และอาจมีบางอาการที่มีความจำเพาะต่อเชื้อไวรัสตัวนี้ หนึ่งในผลกระทบต่อสุขภาพที่ผู้ป่วยบางรายได้รับหลังติดเชื้อโควิด คือ อาการสมองเสื่อมถอย

“อาการสมองเสื่อมถอย” มักพบในช่วง 1-6 เดือน หลังจากติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นภาวะที่สมรรถภาพการทำงานของสมองถดถอย ส่วนมากในด้านสมาธิ ทักษะในการตัดสินใจ การวางแผน และความจำระยะสั้น โดยจะมีอาการรู้สึกสมองล้า (brain fog) รู้สึกตื้อ มึน ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ ส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวัน การทำงาน หรือการเข้าสังคม ทำให้ส่งผลเสียในระยะยาวได้

ปัจจัยเสี่ยงของอาการสมองเสื่อมถอยหลังติดเชื้อโควิด -19 เกิดจากผู้ป่วยมีโรคทางระบบประสาทและสมองอยู่เดิม เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมหลายอย่าง เมื่อเกิดการติดเชื้อโควิด-19 แบบเฉียบพลันและมีอาการรุนแรง จะทำให้มีภาวะขาดออกซิเจน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล มีอาการทางระบบประสาทและสมองเสื่อมถอย ซึ่งอาการสามารถดีขึ้นเองได้เมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงมีการดูแลตนเองอย่างดี 

วิธีดูแลตัวเองให้สมองและระบบประสาทฟื้นตัวและกลับมาเป็นปกติได้เร็วและดียิ่งขึ้น มีดังนี้

1. กินอาหารดีและมีประโยชน์ โดยเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีความหลากหลาย ในปริมาณที่เหมาะสม

2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

4. ทำกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นสมอง ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกสมาธิ หรืองานอดิเรกที่สร้างความผ่อนคลาย

สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมหลาย ๆ อย่าง ควรติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ในยุคที่โควิดยังเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญและเป็นเชื้อโรคที่ง่ายต่อการแพร่ระบาด การปฏิบัติตัวตามมาตรการการดำรงชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงเข้ารับการฉีดวัคซีน เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรค ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดอาการสมองเสื่อมถอยหลังติดเชื้อโควิด -19 ได้

อย่างไรก็ตาม หากเกิดติดเชื้อ และมีอาการสมองเสื่อมถอยแล้วพบว่าอาการไม่ดีขึ้นในระยะเวลา 6 เดือน ควรพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอคำปรึกษาและรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *