Tag Archives: ผู้สูงอายุ

ThinkstockPhotos-186757246

3 โรคยอดฮิตของผู้สูงอายุ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โรคติดเชื้อในผู้สูงอายุถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยเฉียบพลัน และทำให้เกิดการเสียชีวิตได้บ่อย โดยพบว่าโรคติดเชื้อที่อันตรายในผู้สูงอายุมี 3 โรค ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และโรคงูสวัด อย่างไรก็ตามก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะทั้ง 3 โรคนี้สามารถใช้วัคซีนช่วยลดอัตราผู้ป่วยได้

ThinkstockPhotos-475269083

“ความดันโลหิตสูง”อีกหนึ่งโรคร้ายที่คนไทยป่วยเพียบ

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่อ้วน มีไขมันในเลือดสูงหรือสูบบุหรี่ มีโอกาสเป็นโรคนี้มากหลายคนอาจจะเข้าใจว่าความดันโลหิตสูงไม่อันตราย เพราะการที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเริ่มแรกนั้นมักจะไม่มีอาการแสดงให้รู้